SAMORZĄDOWE SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE

Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie.

    Samorządowe władze Gminy Trzciana od wielu już lat organizują noworoczne spotkania opłatkowe. W tym roku odbyło się ono 9 stycznia w Świetlicy Gminnej w Trzcianie. Na zaproszenie Wójta Józefa Nowaka i Przewodniczącego Rady Gminy Trzciana Ryszarda Śliwy odpowiedziało ponad 80 osób. Gospodarz spotkania przywitał swoich gości, po czym zaprosił ich na obejrzenie widowiska jasełkowego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół z Leszczyny.
      Pełen głębokich treści, wzruszający program jasełkowy, w którym połączono wydarzenia sprzed dwudziestu wieków z problemami współczesności, wzbogacając go jednocześnie o elementy muzyczne i wokalne, spodobał się bardzo licznie zebranym w świetlicy uczestnikom spotkania. Nagrodzili wykonawców i ich nauczycielkę Annę Dziedzic gromkimi brawami.

 Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie. Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie.
Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie. Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie.

     Po występie głos zabrał ponownie Wójt Gminy Józef Nowak, który najpierw podziękował leszczyńskiej młodzieży i ich opiekunom, a następnie wygłosił przemówienie, będące swoistym expose - podsumowaniem minionego roku. [Pełny tekst przemówienia >>>]. Znaczną część tego wystąpienia Wójt przeznaczył na złożenie podziękowań za współpracę z samorządem gminy. W końcowej części swojej mowy wzruszonym głosem złożył zebranym noworoczne życzenia.
    Zanim złożone na stole opłatki pobłogosławił ks. proboszcz Władysław Midura, powiedział kilka zdań o symbolice tego spotkania, wyrażonej w wieczerzy wigilijnej, choince, zwanej dawniej drzewkiem i opłatku. Wieczerza, spotkanie przy stole zawsze było w kulturze rzymskiej, z którą jesteśmy historycznie związani, symbolem zgody i miłości, choć spotykali się przy nim ludzie o różnych cechach charakteru i poglądach oraz dążeniach. Zawsze jednak potrafili wypracować jakieś wspólne stanowisko, konsensus. Choinka wywodzi się z tradycji niemieckiej i ma symbolikę religijną, jako drzewo życia. Oznacza wszystkie dobra jakie przyniósł nam urodzony w Betlejem Zbawiciel. Te dobra to: miłość, pokój, zgoda, solidarność, wzajemna życzliwość, przebaczenie. Z kolei łamanie się opłatkiem oznacza wyraz naszej miłości, życzliwości, otwarcia się dla drugich, chęć niesienia im pomocy - mówił kapłan, który swoje wystąpienie zakończył życzeniami, wynikającymi z przedstawionej wcześniej symboliki.

Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie. Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie.

    Po zaśpiewaniu kolędy i pobłogosławieniu opłatków zostały one rozdane uczestnikom spotkania i nastąpiło trwająca dłuższy czas ceremonia łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń. Wśród wielu wypowiedzianych ze szczerego serca życzeń dominowały te, które dotyczą dobrego zdrowia, sił, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej i społecznej. Życzono sobie także szczęścia, uśmiechów, radości i bożego błogosławieństwa na cały 2007 rok.

Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie. Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie.
Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie. Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie.
Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie. Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 2007 w Trzcianie.

    Ostatnim elementem noworocznego spotkania radnych, sołtysów, kierowników zakładów pracy, pracowników urzędu gminy było zjedzenie wspólnego posiłku. Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Śliwa wzniósł toast szampanem, życząc wszystkim szczęśliwego i pomyślnego 2007 roku.

wstecz