RDZAWA SIĘ SZKOLI

Budynek Gminnego Centrum Turystyki, Rekreacji i Sportu w Rdzawie. Szkolenie w Rdzawie.
Budynek Gminnego Centrum Turystyki, Rekreacji i Sportu w Rdzawie. Szkolenie w Rdzawie.

    W Gminnym Centrum Turystyki, Rekreacji i Sportu w Rdzawie, jak również w niektórych pomieszczeniach szkolnych trwają szkolenia, zorganizowane przez założone w tej miejscowości Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa. Organizacji udało się za drugim podejściem wygrać grant z Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach programu "Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich", realizowanego za pośrednictwem Fundacji Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja. Tematyka szkoleń jest różnorodna i obejmuje m. in. zagadnienia związane ze zdrową żywnością i agroturystyką oraz sposobami pozyskiwania pozarolniczych dochodów w gospodarstwach rolnych. 

Szkolenie w Rdzawie. Szkolenie w Rdzawie.
Szkolenie w Rdzawie. Szkolenie w Rdzawie.

   24 stycznia 2007 r. uczestniczki kursu dowiedziały się m. in. jakim wymaganiom musi odpowiadać gospodarstwo agroturystyczne. Zajęcia prowadziła w tym dniu pani Helena Augustyńska z Bochni. Składały się one z części teoretycznej - wykładu ilustrowanego przeźroczami oraz części praktycznej. Jednym z elementów części praktycznej była nauka mierzenia pomieszczeń, co - jak okazuje się - wcale nie jest takie proste, zwłaszcza tam, gdzie występują różnego rodzaju skosy itp.

Szkolenie w Rdzawie. Szkolenie w Rdzawie.
Do dyspozycji dobrze wyposażona kuchnia. Zajęcia praktyczne w pokoju hotelowym.
Zajęcia praktyczne w kuchni. Zajęcia praktyczne w kuchni.
Zajęcia praktyczne w kuchni.

   - 29 grudnia 2006 roku podpisaliśmy umowę z Fundacją i  od nowego roku przystąpiliśmy do działania. Wartość całego projektu - to kwota 15 tys. zł. Oczywiście musieliśmy wnieść także własny wkład, który stanowi m. in. udostępnianie pomieszczeń na szkolenia. Z pozyskanych środków musimy opłacić koszty szkoleń, w tym wynagrodzenie dla wykładowców, zakup materiałów szkoleniowych, środków czystości, produktów żywnościowych itp. - informuje pani Barbara Szumańska - skarbnik Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa. Cały cykl szkoleń musi się zakończyć przed końcem marca 2007 r.

wstecz