PIOTR LEGIEŃ PONOWNIE SOŁTYSEM KAMIONNEJ

Zebranie wiejskie w Kamionnej. 28.01.2007 r.

    Piotr Legień - dotychczasowy sołtys Kamionnej - uzyskał stuprocentowe poparcie i podczas zebrania wiejskiego odbytego w dniu 28 stycznia 2007 roku ponownie został wybrany na sołtysa tej wioski. 48 obecnych na zebraniu mieszkańców wsi wybrało także 11 - osobową radę sołecką oraz uchwaliło plan wydatków z przyznanego sołectwu Kamionna funduszu w wysokości 16.600 zł. Ponad połowę tej kwoty zdecydowano przeznaczyć na remonty i modernizacje dróg. Poruszono wiele problemów i ustalono główne kierunku pracy rady sołeckiej na najbliższy rok. Na pytania i wnioski mieszkańców odpowiadał Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak.

Zebranie wiejskie w Kamionnej. 28.01.2007 r. Zebranie wiejskie w Kamionnej. 28.01.2007 r.

   Zebranie prowadził mieszkaniec tej wioski i jednocześnie Wójt Gminy Józef Nowak. Zebrani mogli rozpocząć obrady dopiero w drugim terminie, albowiem przybyło tylko 48 mieszkańców wsi, która liczy 783 mieszkańców, a prawo wybierania sołtysa i rady sołeckiej ma 567 mieszkańców (do ważności zebrania w pierwszym terminie wymagana jest przynajmniej 10-procentowa frekwencja).

Zebranie wiejskie w Kamionnej. 28.01.2007 r. Zebranie wiejskie w Kamionnej. 28.01.2007 r.

   Po przyjęciu porządku obrad głos oddano sołtysowi - Piotrowi Legieniowi, który złożył sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji. Była ona nieco dłuższa, gdyż Piotr Legień został wybrany sołtysem po śmierci swojego poprzednika Pawła Anielskiego, który zmarł przed upływem pełnej kadencji. Lista działań sołtysa i rady sołeckiej jest długa. Obejmuje prace przy szkole, drogach, mostach, organizacje uroczystości parafialnych i wiejskich oraz środowiskowych, porządkowanie terenu i wiele, wiele innych. - "Dziękuję za krytykę, do nikogo nie mam żalu, każdego szanuję. Dziękuję za uznanie i dobre słowo. Za niedociągnięcia przepraszam - powiedział w końcowej części przemówienia Piotr Legień.

Zebranie wiejskie w Kamionnej. 28.01.2007 r. Zebranie wiejskie w Kamionnej. 28.01.2007 r.

    Potem rozpoczęła się procedura wyborów nowego sołtysa i rady sołeckiej. Na stanowisko sołtysa został zgłoszony tylko jeden kandydat - sołtys poprzedniej kadencji Piotr Legień. Ustalono, że nowa rada sołecka będzie liczyć 11 osób. Zgłoszono 12 kandydatów. W celu przeprowadzenia tajnych wyborów powołano komisje skrutacyjną w składzie: Lucyna Pastuszak - przewodnicząca, Piotr Mucha, Roman Surma.
    Po krótkiej przerwie, potrzebnej na podliczenie głosów - przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała wyniki głosowania. Kandydat na sołtysa Piotr Legień otrzymał 100 procent ważnych głosów. W skład rady sołeckiej wsi Kamionna wybrano następujące osoby: Anielski Stanisław, Furtak Władysław, Mucha Grzegorz, Kaja Stanisław, Giza Zdzisław, Rzepecki Andrzej, Zięba Krzysztof, Nowak Tomasz, Korta Jan, Kasiński Mariusz, Stefański Stanisław.

Zebranie wiejskie w Kamionnej. 28.01.2007 r. Zebranie wiejskie w Kamionnej. 28.01.2007 r.

    Zebranie uchwaliło następnie podział środków, jakie otrzymała do dyspozycji rada sołecka. Propozycję podziału przedstawił sołtys Piotr Legień. Na potrzeby szkoły przeznaczono 3 tys. zł, na promocję wsi (m. in. tablice promocyjne) - 4 tys. zł, na potrzeby OSP - 1 tys. zł, a resztę tj. 8600 zł na remont dróg.
   W końcowej części zebrania Wójt Trzciany Józef Nowak przypomniał o sprawie zbierania śmieci i wywożenia odpadów płynnych oraz zaapelował o udział w wyborach do Izb Rolniczych, które odbędą się 4 lutego br. Z kolei sołtys podał terminarz szkoleń dla rolników oraz zaprosił na zabawę, która odbędzie się w dniu 10 lutego br.
   Zebranie w Kamionnej było czwartym już z kolei zebraniem wiejskim na terenie Gminy Trzciana. Wcześniej takie zebrania odbyły się w Łąkcie Dolnej (sołtysem wybrano Jana Kuklę), Rdzawie (Stefan Król), Leszczynie (Antoni Wołowiec) i Ujeździe (Stanisław Kowalczyk). Do przeprowadzenia wyborów szykują się jeszcze: Kierlikówka i Trzciana.
    Po zakończeniu cyklu zebrań i wyborów dokonamy ich podsumowania oraz przedstawimy nowe rady sołeckie i sołtysów.

wstecz