TRZCIANA W CZOŁÓWCE RANKINGU "RZECZPOSPOLITEJ"

Budowa sali gimnastycznej wTrzcianie.

      Pozyskując środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.333.4 tys. zł Gmina Trzciana znalazła się na czwartym miejscu w Małopolsce   w rankingu gazety "Rzeczpospolita", obejmującym Małopolskę. Sklasyfikowanych zostało 102 miasta i gminy. Czołówkę stanowią: miasto i gmina Miechów, gmina Koszyce, gmina Jordanów. Okoliczne gminy znalazły się na następujących pozycjach: Łapanów - 15, Żegocina - 43, Limanowa - 71.
     "Małopolskie gminy i miasta nauczyły się, jak należy się starać o pieniądze unijne, jak sporządzać wnioski o dotacje. Cenią sobie dotacje z UE, bo przyczyniają się one do poprawy jakości życia mieszkańców. Sprawdziliśmy, które z miast i gmin są liderami w pozyskiwaniu pieniędzy z jednego tylko unijnego źródła - funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 - biorąc pod uwagę jedynie projekty samodzielnie przez nie zgłoszone" - napisał autor artykułu.
      W przeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej unijnych pieniędzy otrzymały miasto Miechów (641 zł na osobę), gmina Koszyce (514 zl), gmina Jordanów (467 zł) i gmina Trzciana (465 zł). W Miechowie pozyskane środki przeznaczono na modernizację oczyszczalni, w Koszycach, które pozyskały środki na dwa projekty na budowę dróg i kanalizacji, w gminie Jordanów na oczyszczalnię ścieków we wsi Osielec. Z kolei Trzciana na budowę od podstaw sali gimnastycznej z zapleczem i salami dydaktycznymi. Z pozyskaniem unijnych środków było trochę kłopotów. Przypomniał o nich Wójt Gminy Józef Nowak podczas uroczystości otwarcia obiektu w dniu 19 grudnia 2006 roku, mówiąc: "Nasz wniosek dotyczący dofinansowania z funduszu ZPORR uzyskał po ocenie Panelu Ekspertów prawie 95% punktów możliwych do uzyskania i razem z trzema pozostałym zajął I miejsce w rankingu. Nasza radość nie trwała jednak długo, gdyż po posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego okazało się, że nasz wniosek został przesunięty na 14 miejsce poza możliwością dofinansowania. Wówczas wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy p. Ryszardem Śliwą rozpoczęliśmy działania związane z odwołaniem się od tej decyzji do ówczesnego Zarządu Województwa Małopolskiego i Marszałka p. Janusza Sepioła. Wielkie wsparcie okazał nam wówczas poseł Ziemi Tarnowskiej p. Aleksander Grad, za co wszyscy jesteśmy mu wdzięczni. W wyniku decyzji Zarządu Województwa nasz wniosek wrócił na należne mu miejsce i uzyskał dofinansowanie ze ZPORR w wysokości prawie 2.400 tyś. zł".
    Cieszy bardzo szybka realizacja tej inwestycji. Ale był to duży wysiłek Gminy, która oprócz środków zewnętrznych (z ZPORR i budżetu państwa), musiała sama dołożyć własne środki w wysokości 1.200 tys. zł.

Artykuł w "Rzeczpospolitej". Nowa sala gimnastyczna z zapleczem w Trzcianie.

    Radykalna zmiana warunków pracy i nauki bardzo cieszy nie tylko samorządowe władze gminy, ale także samych uczniów i nauczycieli. Cieszy także wysoka lokata w tegorocznym rankingu. Władze i mieszkańcy gminy mają nadzieję na podobny wynik w latach następnych, bo pilnych zadań inwestycyjnych w gminie jest dużo. To przede wszystkim budowa kanalizacji i wodociągów - rzeczy dziś niezbędnych. - W tym roku nie będziemy aplikować o unijne środki, bo koncentrujemy się na przygotowaniu planów tych inwestycji. Ale na pewno o unijne dotacje wystąpimy w latach następnych - poinformowała pani Danuta Michniak - Dutkiewicz - sekretarz Gminy Trzciana.

wstecz