ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE TRZCIANA

   Zebranie wiejskie w Trzcianie. Zebranie wiejskie w Trzcianie.
Na zebranie wiejskie przyszło 81 mieszkańców Trzciany. Na przewodniczącego zebrania wybrano Tadeusza Jagielskiego.

   Ostatnie z cyklu zebrań sprawozdawczo - wyborczych  w sołectwach Gminy Trzciana miało miejsce 18 lutego 2007 r. Do świetlicy Domu Strażaka przyszło 81 mieszkańców największej wioski w Gminie - Trzciany. Uprawnionych do udziału w zebraniu było 1118 osób. Aby sprostać statutowym wymaganiom obradować więc trzeba było w drugim terminie. Na przewodniczącego zebrania wybrano pana Tadeusza Jagielskiego.

  Zebranie wiejskie w Trzcianie.   Zebranie wiejskie w Trzcianie.
Sołtys Eugeniusz Burek podczas składania sprawozdania.. W dyskusji głos zabrał m. in. pan Kącki.

   Obszerne sprawozdanie z działalności swojej oraz rady sołeckiej w całej kadencji przedstawił zebranym sołtys Eugeniusz Burek. Podał wiele danych ilustrujących dorobek rady i sołtysa. Odniósł się do wielu dziedzin działalności, wskazał na osiągnięcia i trudności oraz niepowodzenia.

  Zebranie wiejskie w Trzcianie.   Zebranie wiejskie w Trzcianie.
Wystąpienie Wójta Gminy Józefa Nowaka. Komisja skrutacyjna podczas pracy.
 Zebranie wiejskie w Trzcianie.  Zebranie wiejskie w Trzcianie.
Pan Ryszard Banaś ogłosił wyniki wyborów. Sołtysem Trzciany po raz kolejny wybrano Eugeniusza Burka.
 Zebranie wiejskie w Trzcianie.  Zebranie wiejskie w Trzcianie.
Zebrani podjęli kilka uchwał. Gratulacje sołtysowi Burkowi złożyła m. in. pani Danuta Michniak - Dutkiewicz.

wstecz