VI KONKURS RECYTATORSKI "HERBERT - POETA NIEPOKORNY

Uczestnicy, jury i publicznośc VI konkursu poezji Herberta.

Pomysłodawca i organizator konkursu - dyrektor Andrzej Kącki.
Uczestnicy, jury i publiczność VI konkursu poezji Herberta. Pomysłodawca i organizator konkursu - dyrektor Andrzej Kącki.

   W tegorocznym konkursie, rozgrywanym po raz pierwszy w nowej szkole i według nieco zmienionego regulaminu (recytatorzy mogli mówić teksty innych niż Herbert, ale współczesnych autorów i deklamowali tylko jeden wiersz), wzięło udział 24 uczniów, reprezentujących 10 gimnazjów z ośmiu gmin. Komisja obradująca pod przewodnictwem Pani Izabeli Sroki - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce (pracowały w niej także panie: Anna Bielak, Teresa Mrugacz i Barbara Szumańska) dokonała oceny prezentacji uczniowskich, w wyniku których wyłoniono 3 laureatów i wyróżniono 8 uczniów. Brano pod uwagę przede wszystkim stopień opanowania tekstów, dykcję, ekspresję, ogólny wyraz artystyczny i dobór tekstów. Dominowały oczywiście wiersze Zbigniewa Herberta, ale uczniowie wybierali także utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej.

Po raz pierwszy konkurs odbył się w nowej szkole. Konferansjerzy: B. Grabowski i B. Stokłosa.
Po raz pierwszy konkurs odbył się w nowej szkole. Konferansjerzy: B. Grabowski i B. Stokłosa.
 Karolina Kaczmarczyk - Zespół Szkół w Żegocinie. Aleksandra Fortuna - Publiczne Gimnazjum w Nowym Wiśniczu.
Karolina Kaczmarczyk - PG w Żegocinie - I miejsce. Aleksandra Fortuna - PG w Nowym Wiśniczu - II miejsce.
Dastin Szczur z PG w Żegocinie - III miejsce. Jury: T. Mrugacz, A. Bielak, I. Sroka, B. Szumańska.
Dastin Szczur z PG w Żegocinie - III miejsce. Jury: T. Mrugacz, A. Bielak, I. Sroka, B. Szumańska.

    Laureatka - Karolina Kaczmarczyk jest uczennicą klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie. Był to dla niej pierwszy i zarazem tak udany występ w tak dużej imprezie konkursowej. Przygotowywała się do niego pod kierunkiem pani Stanisławy Ziółkowskiej dwa tygodnie. Wybrała wiersz Zbigniewa Herberta pt. "Domysły na temat Barabasza". - "Nie spodziewałam się takiego sukcesu, bo wiele osób tutaj bardzo ładnie recytowało. Do tej pory nie startowałam w zbyt wielu konkursach tego typu. Na początku miałam tremę, ale podczas recytacji ona znikła - powiedziała laureatka po zakończeniu konkursu, zorganizowanego przez pana Andrzeja Kąckiego - polonistę i jednocześnie dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie.
    To właśnie on pełnił role gospodarza konkursu. Na początku powitał przybyłych uczestników i ich opiekunów, a także zaproszonych gości, m. in. Przewodniczącego Rady Gminy pana Ryszarda Śliwę, sołtysa Trzciana pana Eugeniusza Burka oraz członków niezależnego jury, składającego się z nauczycielek szkół podstawowych. Imprezę udanie prowadziła dwójka konferansjerów - uczniów trzciańskiego gimnazjum: Barbara Stokłosa oraz Bartek Grabowski. To właśnie oni przeprowadzili losowanie kolejności startów, a potem zapowiadali kolejno uczestników rywalizacji.
     Przewodnicząca jury - pani Izabela Sroka - wysoko oceniła poziom rywalizacji, choć dostrzegła także zróżnicowany poziom poszczególnych prezentacji. - Laureaci prezentowali wysoki poziom, a różnica pomiędzy nimi była bardzo znikoma. Widać i słychać było, że młodzież pracowała wspólnie z nauczycielami nad przygotowaniem prezentacji. Dostrzegliśmy też u niektórych uczniów pewne braki, zwłaszcza jeśli chodzi o dykcję. Ale samo opanowanie tak poważnych i trudnych, pełnych symboliki tekstów jest sukcesem uczestników konkursu. Podać tekst, aby on był i prawidłowy, i zrozumiały, i jednocześnie umieć nawiązać kontakt ze słuchaczami - to zadanie niezwykle trudne - powiedziała po zakończeniu konkursu przewodnicząca jury.
    W czasie, gdy jury obradowało nad werdyktem, uczniowie i ich opiekunowie oglądnęli prezentację multimedialną o Zbigniewie Herbercie (1924 - 1998). Potem zjedzono posiłek i oglądnięto pomieszczenia nowej szkoły. Wreszcie przyszła pora na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród książkowych. Uczynili to: przewodnicząca jury pani Izabela Sroka oraz dyrektor szkoły, a jednocześnie jeden z pomysłodawców (drugim jest poprzedni dyrektor placówki Zbigniew Solak) i główny organizator imprezy pan Andrzej Kącki. Pogratulował wszystkim uczestnikom rywalizacji, nauczycielom oraz podziękował pani Marii Jaskułowskiej - autorce i wykonawczyni scenografii, sponsorom: radzie rodziców gimnazjum, KSR/Oddział Trzciana, Wydawnictwu "Znak dla Szkoły" oraz panu Karolowi Kłóskowi. Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunkom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz żółte róże.

Ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
Ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

       Impreza będzie kontynuowana. Cieszy się już dużą renomą i organizowana jest na wysokim poziomie. Dzięki wsparciu sponsorów i rady rodziców można ufundować atrakcyjne nagrody oraz godnie podając uczestników rywalizacji i ich opiekunów. Jest okazją do wyłowienia talentów aktorskich i jednocześnie zachętą do zainteresowania się młodzieży poezją współczesną.

Laureaci:

I miejsce: Karolina Kaczmarczyk - Zespół Szkół w Żegocinie (opiekun mgr Stanisława Ziółkowska)
II miejsce: Aleksandra Fortuna - Publiczne Gimnazjum w Nowym Wiśniczu (opiekun mgr Małgorzata Klimek)
III miejsce: Dastin Szczur - Zespół Szkół w Żegocinie (opiekun mgr Stanisława Ziółkowska)

Wyróżnienia:
1.    Mirosław Statek - Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
2.    Karol Śliwa - Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
3.    Kinga Jarzmik - Publiczne Gimnazjum w Iwkowej
4.    Bartłomiej Wójcik - Publiczne Gimnazjum w Nowym Wiśniczu
5.    Urszula Piś - Publiczne Gimnazjum w Lipnicy Murowanej
6.    Małgorzata Grabowska - Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
7.    Adam Piekło - Publiczne Gimnazjum w Nowym Wiśniczu
8.    Monika Piątek - Publiczne Gimnazjum w Lipnicy Murowanej

Pozostali uczestnicy:
1. Magdalena Fitrzyk - Publiczne Gimnazjum w Rajbrocie
2. Małgorzata Gawełda - Publiczne Gimnazjum w Iwkowej
3. Anna Myrcha - Publiczne Gimnazjum w Sobolowie
4. Agnieszka Leszczyńska - Publiczne Gimnazjum w Leszczynie
5. Daniel Kądziela - Publiczne Gimnazjum w Nowym Wiśniczu
6. Paweł Kącki - Publiczne Gimnazjum w Kamionnej
7. Milena Strońska - Publiczne Gimnazjum w Rajbrocie
8. Aneta Kawala - Publiczne Gimnazjum w Leszczynie
9. Paweł Kącki - Publiczne Gimnazjum w Kamionnej
10. Rafał Mej - Publiczne Gimnazjum w Mikluszowicach
11. Gabriela Pawlińska - Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
12. Joanna Rataj - Publiczne Gimnazjum w Mikluszowicach
13. Ewa Puto - Publiczne Gimnazjum w Kamionnej.

Uczestnicy konkursu.

Uczestnicy VI Konkursu Recytatorskiego "Herbert - poeta niepokorny".

wstecz