PAMIĘĆ O ZMARŁYM PAPIEŻU - POLAKU

 W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II.

  Nie zapomniano w Trzcianie o przypadającej 2 kwietnia br. drugiej rocznicy śmierci umiłowanego papieża Jana Pawła II Wielkiego. W salce gimnastycznej trzciańskiej szkoły podstawowej uczniowie zaprezentowali swoim kolegom oraz nauczycielom spektakl słowno - muzyczny z wieloma fragmentami nagrań wypowiedzi papieża, wierszami i pieśniami, wśród których nie mogło zabraknąć ulubionej pieśni papieża - "Barki". Na zakończenie występu wszyscy uczniowie, którzy przynieśli białe i żółte kwiaty, złożyli je pod portretem Jana Pawła II. Wieczorem, o godzinie 19.00 w trzciańskim kościele odprawione zostało specjalne nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłego Papieża - Polaka.

 W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II.

    Podczas specjalnej akademii przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem pań: Lucyny Szpilka, Renaty Paruch i Jolanty Bębenek przypomniano wiele fragmentów z życiorysu Ojca Świętego. Zastosowano fragmenty Jego przemówień. Wiersze współbrzmiały z ulubionymi pieśniami Jana Pawła II. Wykonawcy wspólnie z publicznością śpiewali m. in. "Wadowice - moje miasto", "Barka", "Polskie kwiaty". Z kolei najmłodsi - przedszkolaki - próbowali odpowiedzieć na pytanie zawarte w jednym z wierszy - czy z wiercipięty może być święty ?

W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II.

    Większość uczniów przyniosła na akademie białe i żółte kwiaty. Machali nimi nad głowami podczas śpiewania pieśni, a na zakończenie złożyli je do wazonu, ustawionego przed portretem Papieża i powstał w ten sposób jeden wielki bukiet ofiarowany Ojcu Świętemu.

W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II.
W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II.

    Kierująca szkolna biblioteka pani dyrektor Anna Bielak przygotowała wspólnie z uczniami okolicznościową wystawę poświęconą janowi Pawłowi II. Zebrano tu najlepsze prace plastyczne uczniów. Wyeksponowano wszystkie książki, w tym wiele kolorowych, pięknych albumów poświęconych polskiemu papieżowi.

 W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II.
Okolicznościowa wystawa w szkolnej bibliotece.

  Wspomnienia o Papieżu - Polaku i Jego bardzo pracowitym życiu wciąż budzą coraz to nowe refleksje i odsłaniają sens głoszonej przez Niego ewangelii. Przypominały to słowa będące jednym z elementów scenografii: "I rzucił słowa na wiatr, a wiatr je poniósł i dobrze rozsiał".

wstecz