ZMARŁ TADEUSZ MIKOŁAJEK

Pogrzeb ¦.P. Tadeusza Mikołajka. Pogrzeb ¦.P. Tadeusza Mikołajka.

   Kilkaset osób uczestniczyło w pogrzebie Tadeusza Mikołaja - zasłużonego pedagoga, emerytowanego nauczyciela i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie w latach 1978 - 1992, który zmarł 22 kwietnia 2007 roku w wieku 59 lat. Tadeusz Mikołajek rozpocz±ł tu pracę zawodow± w 1973 roku. Był ¶wietnym nauczycielem matematyki, wychowawc± wielu roczników mieszkańców Trzciany. Za swoj± działalno¶ć pedagogiczn± i społeczn± odznaczony został m. in. Złot± Odznak± Zwi±zku Nauczycielstwa Polskiego.

Pogrzeb ¦.P. Tadeusza Mikołajka. Pogrzeb ¦.P. Tadeusza Mikołajka.

   Nabożeństwo żałobne w dniu 23 kwietnia 2007 roku koncelebrowali księża: Władysław Midura - proboszcz i Władysław Jemioło. Mowę pożegnaln± na cmentarzu wygłosił pan Józef Korta - były dyrektor szkoły, w której pracował Zmarły.

Pogrzeb ¦.P. Tadeusza Mikołajka. Pogrzeb ¦.P. Tadeusza Mikołajka.
Pogrzeb ¦.P. Tadeusza Mikołajka. Pogrzeb ¦.P. Tadeusza Mikołajka.
Pogrzeb ¦.P. Tadeusza Mikołajka. Pogrzeb ¦.P. Tadeusza Mikołajka.

TADEUSZ MIKOŁAJEK - ZASŁUŻONY DLA GMINY TRZCIANA >>>

wstecz