PAMIĘTALI O ¦WIĘCIE MAMY I TATY

Dzieci z Ł±kty Dolnej podczas przedstawiania okoliczno¶ciowego programu dedykowanego rodzicom.

Dzieci z Ł±kty Dolnej podczas przedstawiania okoliczno¶ciowego programu dedykowanego rodzicom.

                "Za to, że jeste¶ przy moim boku,
                Za to, że wskazujesz mi drogę w mroku,
                Za to, że dni moje tęcz± malujesz,
                Dzi¶ Mamo i Tato z serca Wam dziękujemy"

     Tymi słowami w dniu 25 maja 2007 r. w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ł±kcie Dolnej uczniowie oraz Rada Pedagogiczna go¶cili licznie przybyłych rodziców. Przywitała ich Dyrektor szkoły mgr Stanisława G±siorek. Złożyła serdeczne życzenia oraz zaprosiła do częstowania się kaw± i ciastkiem, a następnie oddała głos uczniom.  
     Przedstawiciele Samorz±du Uczniowskiego przywitali rodziców wierszem. Dzieci z oddziału przedszkolnego w barwnych strojach krakowskich zaprezentowały program artystyczny przygotowany przez pani± mgr Lucynę Wojcieszczak Sajak. Swoim mamom i tatusiom recytowali wiersze i ¶piewali piosenki. Na koniec zatańczyli krakowiaka i taniec kowbojski. DĽwięki krakowiaka zachęciły wszystkich do gromkich oklasków.

 Dzień Mamy i Taty w PSP w Ł±kcie Dolnej. Dzień Mamy i Taty w PSP w Ł±kcie Dolnej.
Dzień Mamy i Taty w PSP w Ł±kcie Dolnej. Dzień Mamy i Taty w PSP w Ł±kcie Dolnej.
Dzień Mamy i Taty w PSP w Ł±kcie Dolnej. Dzień Mamy i Taty w PSP w Ł±kcie Dolnej.
Dzień Mamy i Taty w PSP w Ł±kcie Dolnej. Dzień Mamy i Taty w PSP w Ł±kcie Dolnej.
Dzień Mamy i Taty w PSP w Ł±kcie Dolnej. Dzień Mamy i Taty w PSP w Ł±kcie Dolnej.

      Następnie swój program prezentowali uczniowie z klas I - VI przygotowani przez pani± mgr Cecylię Piskorz. Rado¶ć i ¶miech rozległ się po odegraniu scenki komediowej "Ka¶ka i Maryna". Kunszt aktorski pokazali członkowie koła teatralnego w przedstawieniu "Ba¶ń o Gizeldzie". Rodzice nagrodzili młodych aktorów ogromnymi brawami.
     Program u¶wietnił występ zespołu "Ł±kta Dance", w którym tańcz± uczennice klas IV - VI prowadzony przez pani± Agatę Nizioł i Elżbietę Dudziak. Cało¶ć zakończyło od¶piewanie "Stu lat", a przy dĽwięku muzyki góralskiej i słowach: "Życzymy, życzymy" uczniowie wręczyli swoim mamom własnoręcznie wykonane upominki.

   Opracowanie: mgr Lucyna Wojcieszczak Sajak

 

wstecz