MAJÓWKA W KAMIONNEJ - 27.V.2007

Szkoła w Kamionnej w dniu "Wielkiej Majówki 2007".

    Tegoroczna, tradycyjna już "Wielka Majówka w Kamionnej" składała się z trzech zasadniczych części. W pierwszej, prowadzonej przez księdza proboszcza Adama Bajorka i grupę wokalną młodzieży szkolnej zebrani w to piękne, gorące, niedzielne popołudnie przed szkołą w Kamionnej modlili się wspólnie przed małą kapliczką szafkową, znajdująca się na jednej ze ścian budynku szkolnego. Głównym motywem modlitw były prośby o pogodę i dobre zbiory.

"Wielka Majówka 2007". "Wielka Majówka 2007".

      Część druga rozpoczęła się od występami najmłodszych uczniów. Kolejno na scenie prezentowali się w  wierszach, scenkach i piosenkach uczniowie tutejszej szkoły. Prawie wszystkie prezentowane utwory związane były z tematem "Mama". Jeden z wykonawców wypowiedział zdanie pełne głębokich treści - "Najważniejsze u mamy jest to, że ją mamy". Z krótkim koncertem wystąpił także szkolny zespół wokalno - gitarowy.
      Popisy swoich pociech rodzice nagradzali gorącymi brawami. Z powodu choroby wielu uczniów, zwłaszcza z klas najmłodszych (ospa), nie można było w pełni zaprezentować przygotowywanego już znacznie wcześniej programu. Ale i tak rodzice nie mogli narzekać na skromność programu.

 "Wielka Majówka 2007". "Wielka Majówka 2007".
"Wielka Majówka 2007". "Wielka Majówka 2007".
"Wielka Majówka 2007". "Wielka Majówka 2007".

      Potem głos zabrała dyrektorka szkoły - pani Anna Kępa, która zwróciła sie do zebranych nastepującymi słowami: "Pragnę serdecznie powitać miłych gości rodziców i wszystkich mieszkańców Kamiennej wraz z rodzinami na dzisiejszej majówce. Niech życzenia płynące z serc waszych dzieci będą dla was osłodą za trud włożony w ich wychowanie, a dzieci niech nigdy nie zapominają o wdzięczności za trudy i miłość rodziców. Ja dołączam się do życzeń, życząc Państwu dużo zdrowia, pomyślności i samych radości ze swoich pociech.
     Przy tak miłej uroczystości pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, że zechcieli swoją obecnością uświetnić naszą uroczystość i wesprzeć nasze starania by szkoła nasza była piękna i w pełni wyposażona w różnorodne pomoce. Pragnę wyrazić wdzięczność proboszczowi Adamowi Bajorkowi za celebrację nabożeństwa majowego oraz scholii składającej się z absolwentek i uczennic naszej szkoły za przepiękny śpiew.
      Wdzięczna jestem za wszelką pomoce w przygotowaniu dzisiejszego święta panu Sołtysowi Piotrowi Legieniowi, komendantowi OSP Kamionna panu Stanisławowi Anielskiemu, radnym naszej wsi Panu Kazimierzowi Kubackiemu i panu Romanowi Surmie oraz panom Zdzisławowi Gizie, Markowi Pawlińskiemu, Markowi, Wiktorowi i Grzegorzowi Furtakowi. Słowa wdzięczności kieruję do Przewodniczącego Rady Rodziców wraz z małżonką, którzy biorą czynny udział przy każdej małej czy dużej uroczystości szkolnej.
     Dzisiejszą uroczystość wsparli za co serdecznie dziękujemy, a mianowicie: za cenne pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne, które przyczynią się do wzbogacenia bazy szkoły, a także posłużą jako fanty w loterii pieniężnej, zatem dziękuję Właścicielom Firmy "Novol" i "Bajo" oraz państwu Agnieszce i Jerzemu Mucha, Stanisławie i Andrzejowi Rzepeckim, Kazimierze i Józefowi Pijanowskim, Krystynie i Markowi Pawlińskim, Dorocie i Grzegorzowi Mucha, Wandzie i Romanowi Surma, Danucie i Piotrowi Legień oraz Marzenie Anielskiej i Marianowi Mucha.
     Słowa wdzięczności kieruję do rodziców i mieszkańców naszej J współgospodarze tego obiektu troszczą się o jego ! wyposażenie poprzez wkład finansowy lub pracę Młodzież naszej szkoły jest wdzięczna panu Jerzemu Mucha za ufundowanie bramek na boisko sportowe a wszystkim tym, którzy uczestniczą w uroczystościach i wspomagających nas finansowo za ufundowanie słupków i siatki do piłki siatkowej.
     Pragnę również podziękować Radzie Sołeckiej za ufundowanie altany będącej początkiem ścieżki edukacyjnej po parku dworskim i tablic informacyjnych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tych pracach a szczególnie Zdzisławowi Gizie i jego brygadzie.
    Jest mi trudno dziękować imiennie każdemu z was, bo lista wydłużałaby się w nieskończoność, zatem dziękuję wszystkim za choćby najmniejszy wkład, który jest dobrem dla szkoły i dowodem sympatii oraz wiary w to że, wspólnie możemy więcej.
Dziękuję również Radzie Pedagogicznej i uczniom za przygotowanie oprawy artystycznej dzisiejszego święta oraz nauczycielom i pracownikom szkoły za zorganizowanie poczęstunku.. Wdzięczność jest pamięcią serca". To pełny tekst powitania i podziękowań wygłoszony przez dyrektorkę szkoły panią Annę Kępa na początku drugiej części majówki.

 "Wielka Majówka 2007". "Wielka Majówka 2007".
"Wielka Majówka 2007". "Wielka Majówka 2007".

   Zaraz potem rozpoczęła się trzecia część majówki. Wniesiono ciasta, napoje i rozpoczęło się biesiadowanie. Można było także zjeść kiełbaski z grilla. Funkcjonowała loteria, do której większość fantów przekazali sponsorzy. 100 losów szybko zostało sprzedanych, a niebawem wylosowano nagrody główne, w tym odtwarzacz MP3 i firmową piłkę "Nike". cały dochód z loterii, prowadzonej przez harcerski ze szkolnej drużyny zostanie przekazany na zakup umundurowania dla gromady zuchowej. Rozpoczęła się także licytacja koszulki Piotra Świerczewskiego - byłego piłkarza "Cracovii" Kraków i jednocześnie reprezentanta Polski w piłce nożnej. Od kwoty wyjściowej 5 złoty cena "podskoczyła" do 95 zł, a tyle wylicytował jej nowy właściciel - pan Roman Surma.

"Wielka Majówka 2007". "Wielka Majówka 2007".
"Wielka Majówka 2007". "Wielka Majówka 2007".

      Po raz kolejny okazało się, że dobra współpraca szkoły z mieszkańcami wsi może zintegrować obie te społeczności wokół wspólnego rozwiązywania licznych przecież problemów. Dużą rolę odgrywa w tym przypadku także Stowarzyszenie Rozwoju na rzecz  Wsi Kamionna, któremu prezesuje pan Grzegorz Mucha. Dzięki temu możliwe jest zrealizowanie wielu inicjatyw, o których mówiła w swoim wystąpieniu pani dyrektor. Za rok - kolejna "Wielka Majówka w Kamionnej".

MAJÓWKA 2004 >>> MAJÓWKA 2005 >>> MAJÓWKA 2006 >>>

wstecz