X. WIŚNICKA PARADA ORKIESTR DĘTYCH

 Cziliderki i Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie podczas przemarszu na estradę X. Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych.

Cziliderki i Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie podczas przemarszu na estradę X. Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych.

      Wśród 12 orkiestr, które 20 maja 2007 roku wzięły udział w jubileuszowej X Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych, była także Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynie. Towarzyszył jej zespół cziliderek "Lets Dance", który dał także krótki, osobny popis dla licznie zgromadzonej publiczności.
   Głównym organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu, a współorganizatorem Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu. Honorowy patronat nad imprezą objęli starosta bocheński - Jacek Pająk oraz burmistrz Nowego Wiśnicza - Stanisław Gaworczyk.
    Parada ma charakter konkursu i jest jednocześnie eliminacją do XXX Festiwalu Orkiestr Dętych Małopolski "Echo Trombity" w Nowym Sączu.
   W Paradzie wzięło udział 12 orkiestr:
- Orkiestra Górnicza z Bochni,
- Parafialno - Gminna Orkiestra Dęta "Sobolów" z Sobolowa,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Baczkowa,
- Orkiestra Dęta Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach,
- Orkiestra Dęta "GROBLA" z Grobli,
- "Nitro Band" z Tarnowa,
- Orkiestra Dęta OSP z Leszczyny,
- Orkiestra Dęta OSP z Okulic,
- Orkiestra Dęta OSP z Królówki,
- Orkiestra Reprezentacyjna AGH z Krakowa,
- Orkiestra Dęta OSP z Rajbrotu,
- Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnawy.

    Wstęp leszczyńskiej orkiestry, którą poprowadził kapelmistrz Włodzimierz Pietras, był udany i to właśnie przemarsz (w rytm "Orkiestr dętych") i konkursowy występ na estradzie był najcieplej przyjęty przez licznie zgromadzona publiczność, wśród której było sporo mieszkańców Gminy Trzciana, a wśród nich był także Wójt Gminy Trzciana pan Józef Nowak. Od prowadzącej przegląd konferansjerki pani Agnieszki Żołna usłyszał słowa podziękowań za ufundowanie przez gminny samorząd strojów dla leszczyńskich muzyków. Na orkiestra zaprezentowała trzy utwory: "City 2000", "Don Pedro" i marsz "Am Waldes".
   Orkiestry Dęte oceniała powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna w składzie: kpt. Stefan Żuk - były kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu - przewodniczący, Stanisław Migacz - instruktor ds. muzyki i orkiestr dętych MCK "Sokół" w Nowym Sączu oraz Leszek Łopalewski - wieloletni muzyk Filharmonii Lubelskiej, obecnie nauczyciel PSM w Nowym Sączu w sekcji instrumentów dętych.
   Wyniki ogłoszono dopiero około godziny 21. . Na scenę poproszono wszystkich kapelmistrzów oraz patronów imprezy Starostę Jacka Pająka, Burmistrza Nowego Wiśnicza Stanisława Gaworczyka i dyrektora MOK w Nowym Wiśniczu Leszka Marszałka.      Protokół jury przedstawił przewodniczący - pan Stefan Żuk:
   "Komisja Artystyczna po wysłuchaniu 12 orkiestr postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:|
   - w grupie orkiestr OSP: 1. miejsce i 400 zł oraz nagroda Burmistrza Nowego Wiśnicza - Orkiestra OSP Okulice, 2. Orkiestra Dęta OSP Grobla (300 zł), 3. Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie (250 zł). Orkiestry OSP Tarnawa, OSP Królówka, OSP Rajbrot - wyróżnienia i po 200 zł każda.
    - w grupie orkiestr zakładowych: 1. Orkiestra Zakładów Azotowych w Tarnowie (500 zł), 2. Orkiestra Dęta Kopalni Soli w Bochni (300 zł),
    - w grupie orkiestr parafialnych: 1. - , 2. Parafialno - Gminna Orkiestra Dęta z Sobolowa (300 zł),
   -  w grupie orkiestr działających przy Stowarzyszeniach i Domach Kultury: 1 ex. Orkiestra Reprezentacyjna AGH z Krakowa (500 zł) i 1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Baczkowa (400 zł oraz Nagroda Specjalna Starosty Bocheńskiego),
    - w grupie bigbandów: 1. -, 2. "Nitro Band" z Tarnowa (300 zł).
    Do udziału w XXX Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych "Echo Trombity" w Nowym Sączu zakwalifikowane zostały orkiestry: OSP Okulice, OSP Grobla, OSP Leszczyna, Orkiestra Dęta Kopalni Soli w Bochni, Orkiestra Zakładów Azotowych w Tarnowie, Parafialno - Gminna Orkiestra Dęta z Sobolowa, Orkiestra Reprezentacyjna AGH Kraków, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Baczkowa i "Nitro Band" z Tarnowa.
     Po ogłoszeniu wyników przewodniczący jury podziekował organizatorom za sprawne przeprowadzenie imprezy oraz dyrygentom za przygotowanie orkiestr do przeglądu.
     Wszystkim orkiestrom pogratulował udanych występów Burmistrz Nowego Wiśnicza Stanisław Gaworczyk. Podziękował kapelmistrzom, Staroście Bocheńskiemu, jury, MOK-owi z Nowego Wiśnicza, na czele z dyrektorem Leszkiem Marszałkiem. Oficjalnego zakończenia Parady dokonał Starosta Bocheński Jacek Pająk.

 X. Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych X. Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych
FOTOREPORTAŻ >>>

Więcej o Orkiestrze Dętej OSP w Leszczynie >>>

IX. Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych >>>

wstecz