NADANIE IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
PUBLICZNEMU GIMNAZJUM W LESZCZYNIE

     26 maja 2007 roku, z udziałem wielu dostojnych gości, odbyła się uroczystość nadania imienia Generała Władysława Andersa Publicznemu Gimnazjum w Leszczynie. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Gminy w Trzcianie w dniu 25 sierpnia 2006 roku.

 Część I - Nabożeństwo w kościele. Część II - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
Część I - Nabożeństwo w kościele. Część II - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
Część III - Nadanie szkole imienia Część IV - Program artystyczny.
Część III - Nadanie szkole imienia. Część IV - Program artystyczny.

   Uroczystość składała się z czterech zasadniczych części. Pierwsza to nabożeństwo w Kościele Parafialnym w Leszczynie.  Druga - to ceremonia odsłonięcia i pobłogosławienia tablicy pamiątkowej ku czci Patrona Szkoły, umieszczonej na frontowej ścianie budynku szkolnego. Cześć trzecia i czwarta miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły. Najpierw odbyła się tu uroczystość nadania szkole imienia połączona ze ślubowaniem uczniów gimnazjum i licznymi przemówieniami zaproszonych gości, a potem uczniowie leszczyńskiej szkoły przedstawili okolicznościowy program artystyczny. Po czterogodzinnych uroczystościach rozpoczętych przy upalnej słonecznej pogodzie, a zakończonych w trakcie trwania burzy z intensywnymi opadami deszczu, gościnni gospodarze zaprosili swoich gości do zwiedzania wystaw i szkolnej izby pamięci, a także na poczęstunek.
    Imię generała Władysława Andersa nosiła już od 1993 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie. Po reformie szkolnictwa w roku szkolnym 1999/2000 utworzono także gimnazja - odrębne jednostki organizacyjne. Nowa placówka nie miała więc Patrona. Staraniem szkolnej społeczności, po wielu działaniach wychowawczych i organizacyjnych, postanowiono wystąpić do Rady Gminy w Trzcianie o nadanie imienia także gimnazjum, dla którego wybrano również imię gen. Władysława Andersa. Tak się stało, że nadanie tego imienia nastąpiło w roku 2007, który Senat RP, uchwałą
z dnia 20 grudnia 2006 r. ogłosił Rok 2007 - Rokiem Generała Władysława Andersa.   "Dnia 9 lipca 1947 roku nastąpiło rozwiązanie Polskich Sił Zbrojnych
bohatersko walczących wespół z zachodnimi sojusznikami na frontach drugiej wojny światowej. Ten dzień stał się symboliczną datą zwieńczenia etosu Wojska Polskiego na Zachodzie, ponieważ wtedy właśnie Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych generał Władysław Anders po zakończeniu działań bojowych powierzył opiekę nad sztandarami wojskowymi ówczesnemu Instytutowi Historycznemu im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie. Generał Władysław Anders, owiany żołnierską sławą dowódca Armii Polskiej na Wschodzie, dowódca Drugiego Korpusu Polskiego, a następnie Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, jest symbolem chwały żołnierza polskiego walczącego nieugięcie o wolność i niezawisłość Rzeczypospolitej. Uosabia także niezłomną postawę Polaków na obczyźnie, ich tragizm oraz wierność ideałom, o które walczył Naród Polski" - czytamy w uchwale Senatu.
    Nadanie Publicznemu Gimnazjum w Leszczynie imienia Generała Władysława Andersa jest więc wydarzeniem szczególnym, włączającym tę szkołę w upamiętnienie Wielkiego Polaka, a jednocześnie zobowiązującym całą społeczność szkolną (uczniów, radę pedagogiczną i rodziców) do wielkiej troski o patriotyczne wychowanie młodego pokolenia mieszkańców Leszczyny.

wstecz