II. GMINNY TURNIEJ SPORTOWY
"ZE SPORTEM ZA PAN BRAT"

II. Gminny Turniej Sportowy "Ze sportem za pan brat".

II. Gminny Turniej Sportowy "Ze sportem za pan brat".

    21 maja 2007 roku w salce gimnastycznej PSP w Łąkcie Dolnej zorganizowano drugą edycję Gminnego Turnieju Sportowego, przebiegającego pod hasłem "Ze sportem za pan brat". W zawodach brały udział sześcioosobowe drużyny z klas I - III szkół podstawowych. O nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Trzcianie rywalizowano w sześciu różnych konkurencjach sportowych: bieg slalomem, bieg z przejściem przez szarfę, skoki w workach, skoki dodawane, rzut woreczkiem do celu, piłka górą. Zanim rozpoczęła się walka o punkty pomysłodawczynie turnieju i jednocześnie główne jego organizatorki - panie: Cecylia Piskorz i Jolanta Młyńska przeprowadziły losowanie kolejności startu drużyn.

Drużyny na zbiórce. Losowanie kolejności startów.

   Wszystkie konkurencje dostarczyły mnóstwo emocji, które dodatkowo stwarzali kibicie - uczniowie łakieckiej szkoły. Przygotowali oni nawet transparenty zachęcające koleżanki i kolegów do walki. Opiekunowie drużyn udzielili ostatnich wskazówek i rozpoczęła się rywalizacja na szybkość, celność, skoczność, zwrotność i zespołowe działanie.

Grupka kibiców z PSP w Łąkcie Dolnej. Ostatnie wskazówki od pani.
Slalom. Bieg z przejściem przez szarfę.
Wyścigi w workach. Piłka górą.
Rzut woreczkiem do celu. Skoki dodawane.

    W oczekiwaniu na podliczenie punktów i ceremonię ogłoszenia wyników zawodnicy zostali poczęstowani batonami i napojami. Dzieci wprost nie mogły doczekać się ogłoszenia wyników, choć chyba wszyscy przypuszczali, że wygrają gospodarze.

 Podliczanie wyników. Poczęstunek dla zawodników.
Ogłoszenie wyników. Nagroda dla drużyny PSP w Łąkcie Dolnej.

    Wkrótce przypuszczenia się potwierdziły. Ogłaszająca wyniki pani Cecylia Piskorz poinformowała, że I miejsce zajęła drużyna z Łąkty Dolnej. Gospodarze okazali się mało gościnni i pozwolili wygrać swoim kolegom z innych szkół tylko jedną konkurencję. Wygrali więc bezapelacyjnie zdobywając 27 punktów na 30 możliwych. Nagrody i dyplomy otrzymały jednak wszystkie drużyny.

WYNIKI

I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce

Drużyna PSP Łąkta Dolna wraz z opiekunkami.

PSP Kamionna. PSP Kierlikówka. PSP Trzciana. PSP Rdzawa.
PSP w Łąkcie Dolnej - 27 pkt. PSP w Kamionnej - 24 pkt. PSP w Kierlikówce - 15 pkt. PSP w Trzcianie - 14 pkt. PSP w Rdzawie - 11 pkt.

    Mający duże walory wychowawcze i sportowe turniej będzie kontynuowany. Tymczasem PSP w Łąkcie Dolnej już powoli przygotowuje się do kolejnego konkursu. Tym razem będzie to Festiwal Piosenki Dziecięcej "Ja po prostu mam talent".

wstecz