KOMPUTERY W TRZCIAŃSKICH SZKOŁACH

Fragment multimedialnej biblioteki w PSP w Trzcianie. 

Pracownia komputerowa w trzciańskim gimnazjum.

   Multimedialna biblioteka, którą Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcianie otrzymała 2007 roku w ramach projektu współfinansowanego przez EFS pod nawą "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" - to nie jedyny projekt finansowany przez UE, z którego może korzystać młodzież gminy Trzciana.
    Pracownię komputerową w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" w 2005 roku otrzymało Publiczne Gimnazjum w Trzcianie, a w 2007 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcianie. Obecnie decyzją dyrektora PG w Trzcianie mgr Andrzeja Kąckiego obie pracownie scalono w jedną, dzięki czemu uzyskano 20 stanowisk komputerowych dla uczniów. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają teraz indywidualnie dostęp do stanowiska komputerowego.
    Gimnazjum może również poszczycić się multimedialną biblioteką, którą otrzymała w 2007 roku w ramach projektu "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanego przez EFS. W nowo powstałym budynku gimnazjum urządzono piękną bibliotekę, w której nowe komputery prezentują się znakomicie. Uczniowie mogą teraz bez problemu pod opieką mgr Kazimiery Wiśniewskiej - opiekuna szkolnego centrum multimedialnego, korzystać z niewyczerpalnego źródła wiedzy jakim jest Internet.

Pracownia komputerowa PG w Trzcianie. Pracownia komputerowa PG w Trzcianie.
Multimedialna biblioteka PG w Trzcianie. Multimedialna biblioteka PG w Trzcianie.
Multimedialna biblioteka PG w Trzcianie.

wstecz.