PRZYGOTOWANIA DO GMINNYCH ZAWODÓW SPORTOWO - POŻARNICZYCH

ZAWODY ODWOŁANE

 Posiedzenie ZOG ZOSP RP w Trzcianie.

Posiedzenie ZOG ZOSP RP w Trzcianie.

      24 lipca 2007 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie, któremu przewodniczył prezes zarządu Józef Nowak. Wiodące tematy tego zebrania to: przygotowanie gminnych zawodów sportowo - pożarniczych, udział jednostek OSP w tegorocznym Święcie Gminy Trzciana oraz rozdział limitów odznaczeń branżowych. Poruszono także sprawy związane z wyjazdem członków MDP na obóz wypoczynkowo - szkoleniowy. Ustalono, że Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP zostaną przeprowadzone w dniu 12 sierpnia 2007 roku na stadionie w Rdzawie. Zebrani naczelnicy OSP otrzymali komplet niezbędnych materiałów, łącznie z nowym regulaminem zawodów.
     Na początku zebrania ustalono szczegóły związane z udziałem strażaków w "Święcie Gminy Trzciana 2007". Strażackie poczty sztandarowe i delegacje poszczególnych jednostek brać będą udział głownie w uroczystościach sobotnich. Uczestniczyć będą w mszy świętej odprawianej w trzciańskim kościele parafialnym w intencji Gminy Trzciana i jej mieszkańców. Potem w kolumnie przejdą wraz z wszystkimi orkiestrami zaproszonymi na obchody 60-lecia Orkiestry Dętej OSP w Leszczynie, na plac przed szkołą i uczestniczyć będą w części oficjalnej uroczystości.
    Najwięcej czasu podczas tego zebrania poświęcono przygotowaniom Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, które zaplanowano na dzień 12 sierpnia, a ich początek mieć będzie miejsce o godzinie 14. Przedyskutowano sprawy regulaminowe, powołano grupy, które zajmą się przygotowaniem zawodów: grupę porządkową (z Franciszkiem Zatorskim  z OSP Rdzawa na czele), techniczną, kwatermistrzowską oraz omówiono ich zadania.
    W dyskusji poruszono kilka istotnych rzeczy, m. in. sprawę udziału młodzieży - członków MDP w tegorocznym obozie szkoleniowo - wypoczynkowym, problem wypłacania ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, wydanie kolejnego kalendarza strażackiego, sprzętu dla szkolenia drużyn młodzieżowych, zabezpieczenia remiz przed włamaniami itp.
    Organizator zawodów sportowo-pożarniczych, czyli Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Trzcianie, serdecznie zaprasza kibiców do kulturalnego dopingowania poszczególnych drużyn. Przypomnijmy, że w poprzednich zawodach, rozegranych dawno, bowiem w 2004 roku, triumfowała OSP w Trzcianie i to właśnie ta ona reprezentowała potem Gminę Trzciana na zawodach szczebla powiatowego, zajmując na zawodach w Nowym Wiśniczu szóste miejsce.

    W związku z intensywnymi opadami deszczu w niedzielne przedpołudnie 12 sierpnia 2007 roku, rozmoknięciem boiska i niemożliwością zapewnienia bezpieczeństwa startujących zawodników, zdecydowano zawody odwołać i przełożyć je na inny termin.

ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 2004 >>>

wstecz.