"MOJA FIRMA" - SZKOLENIA

 Szkolenia.

    

Politechnika Krakowska
tel. (012) 628 25 77, (012) 632 22 45
fokus@chemia.pk.edu.pl
www.fokus.pk.edu.pl

SZKOLENIA - MOJA FIRMA

Tematyka kursów

"Obsługa księgowa, podatkowa i prawna firm"
- Prowadzenie ksiąg handlowych
- Rozrachunki z ZUS
- Dokumentacja podatkowa związana z formami opodatkowania działalności gospodarczej
- Zasady płacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych 9 Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Termin: 03.09.2007 - 21.09.2007, godz. przedpołudniem i popołudniu.

"Efektywne zarządzanie firmą"
. Techniki kierowania ludźmi
. Projektowanie organizacji
. Walka z konkurencją
. Marketing usług
Termin: 03.09.2007 - 21.09.2007, godz. przedpołudniem i popołudniu.

"Techniki komputerowe"
. Edytor tekstów
. Arkusz kalkulacyjny
. Internet
Termin: 03.09.2007 - 21.09.2007, godz. przedpołudniem i popołudniu.

Planowane szkolenie - "Pozyskiwanie funduszy unijnych"

Uczestnikami szkoleń mogą być:
. Osoby pracujące, zagrożone utratą pracy.
. Osoby, które utraciły pracę w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

    

wstecz.