JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.

Dostojni Jubilaci oraz organizatorzy uroczystości.

     Urząd Stanu Cywilnego w Trzcianie, którym kieruje pani Wanda Surma, od wielu już lat organizuje spotkania z parami małżeńskimi, które świętują Złote i Diamentowe Gody. W tym roku taka uroczystość odbyła się 25 września i miała miejsce w Świetlicy Gminnej w Trzcianie. Jubilatom towarzyszyli członkowie ich rodzin, w tym dzieci, wnuki i prawnuki.

Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.
Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.

   Po zajęciu miejsc przez Jubilatów i odtworzeniu "Marsza weselnego" Mendelssohna głos zabrała Pani Wanda Surma - Kierownik USC w Trzcianie. Powitała przybyłych Jubilatów: Józefę i Tadeusz Białków z Kamionnej, Władysławę i Józefa Grabowskich z Trzciany, Aleksandrę i Jana Kłósków z Trzciany, Józefę i Jana Mikołajków z Leszczyny, Emilię i Bogumiła Stawarzów z Łąkty Dolnej oraz Stefanię i Józefa Stochlów z Leszczyny oraz zaproszonych gości: Pana Ryszarda Śliwę - Przewodniczącego Rady Gminy Trzciana, Pana Józefa Nowaka - Wójta Gminy Trzciana, Panią Danutę Michniak - Dutkiewicz - Sekretarza Gminy
Trzciana oraz Pana Jerzego Dudka - Zastępcę Kierownika USC w Trzcianie, a także przybyłych członków rodzin Jubilatów.
     Medalem "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", który Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje parom małżeńskim, które przeżyły w jednym, zgodnym i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat uhonorowani zostali
Państwo Józefa i Tadeusza Białka, Władysława i Józef Grabowscy, Aleksandra i Jana Kłósek, Józefa i Jana Mikołajkowie, Emilia i Bogumił Stawarzowie, Stefania i Józef Stochel. Natomiast dwie pary małżeńskie - Państwo: Józefa i Józef Burkowiczowie oraz Stanisława i Grzegorz Kłóskowie, obchodzący w tym roku piękny Diamentowy Jubileusz Małżeństwa (60-tą rocznicę zawarcia małżeństwa) zostali już odznaczeni medalem "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" w 1997 r. tj, w 50-tą rocznicę ślubu. Podczas tej uroczystości otrzymali natomiast Listy Gratulacyjne od Wojewody Małopolskiego oraz od Wójta Gminy Trzciana, które w imieniu Wojewody wręczył Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - pan Ryszard Śliwa. W tym roku Diamentowy Jubileusz Małżeństwa obchodzą także Państwo Zofia i Stanisław Chojeccy z Leszczyny, ale nie mogli niestety wziąć udziału w uroczystości ze względu na stan zdrowia.
     - Pozwólcie, że teraz z okazji Waszego doniosłego święta złożę Warn serdeczne gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej drogi życia oraz życzenia doczekania następnych pięknych Jubileuszy Małżeństwa w jak najlepszym zdrowiu - powiedziała Pani Wanda Surma, po czym poprosiła wszystkich o powstanie, a Pana Wójta Józefa Nowaka o odznaczenie Szanownych Jubilatów medalami "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie".  

    Dwie pary, świętujące diamentowe gody - Państwo: Józefa i Józef Burkowicz z Łąkty Dolnej oraz Stanisława i Grzegorz Kłósek z Trzciany z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Trzciana - pana Ryszarda Śliwy - otrzymali Listy Gratulacyjne od Wojewody Małopolskiego Macieja Klimy.

Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.
Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.  Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.
Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.  Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.

     Kwiaty wszystkim parom wręczyła pani Danuta Michniak Dutkiewicz - Sekretarz Gminy Trzciana. Do zebranych zwrócił się Wójt Gminy Trzciana Pan Józef Nowak. Podziękował Jubilatom za wielki trud wychowywania dzieci i pracy na rzecz swoich rodzin oraz lokalnej społeczności. Pogratulował doczekania tak dostojnych rocznic. Poprosił o przekazanie życzeń tym Jubilatom, którzy nie mogli przybyć na uroczystość. Wzniósł także toast szampanem za dalsze wspólne życie w zdrowiu wszystkich Jubilatów.

Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.

    Organizatorzy tego spotkania przygotowali dla Jubilatów dodatkową niespodziankę - okolicznościowy program artystyczny. Zaprezentowała go młodzież z Publicznego Gimnazjum w Trzcianie, przygotowana przez panią Małgorzatę Mikołajek, a wsparta przez Grupę Wokalną "Astravox" z Kierlikówki. Zebrani w Świetlicy Gminnej w Trzcianie mogli usłyszeć wiersze i piosenki tematycznie związane z miłością i małżeństwem.

Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.

    Te coroczne spotkania z Dostojnymi Jubilatami są wyrazem uznania władz samorządowych dla par małżeńskich, które w zgodnym związku przetrwały tak wiele lat. Są pochwałą zgody i uczciwości małżeńskiej, poświęcenia dla urodzenia i wychowania dzieci, oddania się życiu rodzinnemu i środowiskowemu. Przy kawie, herbacie i torcie jest także okazja do wymiany wspomnień i refleksji nad upływającym czasem i zachodzącymi przemianami.

FOTOGALERIA JUBILATÓW >>>

wstecz.