SPOTKANIE Z RODZINĄ JÓZEFA MRÓZKA - BUDOWNICZEGO KOŚCIOŁA W KAMIONNEJ

Msza święta w intencji rodziny Mrózków. Spotkanie z rodziną Mrózków przy kościele.
Nabożeństwo i spotkanie przy kościele w Kamionnej.

    W niedzielę - 23 września 2007 roku -  w Kościele Parafialnym w Kamionnej została odprawiona koncelebrowana msza święta w intencji zmarłych i żyjących członków rodziny budowniczego tego kościoła, pochodzącego z Kisielówki - Józefa Mrózka (1899 - 1955). W nabożeństwie odprawianym przez księży: proboszcza Adama Bajorka i ks. Leszka Dudziaka - rodaka z Kamionnej, uczestniczyli członkowie rodziny uzdolnionego budowniczego, którzy przyjechali m. in. z Tymbarku i Słopnic.
     Geneza tego spotkania sięga trzech lat wstecz. Wtedy po sumie do ks. proboszcza Bajorka przyszedł Władysław Mrózek z Tymbarku - najstarszy syn Józefa Mrózka, by zamówić mszę za Józefa Mrózka. To był pierwszy kontakt księdza proboszcza z rodziną budowniczego drewnianego kościoła, postawionego w Kamionnej w 1934 roku. 3 maja 2007 roku, w dzień odpustu, po południu przyszła do proboszcza grupa ludzi z prośbą o odtworzenie kościoła. Przedstawili się jako rodzina Józefa Mrózka z Kisielówki i chcieli zobaczyć dokładniej dzieło swojego ojca i dziadka. Poprosili także o odprawienie kolejnej mszy świętej w intencji Józefa Mrózka. Ustalono, że stanie się to w dniu 23 września 2007 r.

Rodzina Mrózków w rozmowie z ks. Leszkiem Dudziakiem. Rodzina Mrózków w rozmowie z ks. Leszkiem Dudziakiem.
Rodzina Mrózków w rozmowie z ks. Leszkiem Dudziakiem.

     W umówionym terminie do Kamionnej, na mszę świętą przybyli: syn Władysław z żoną i synem Markiem (jest dyrektorem Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Górnych), jego żoną i dziećmi oraz mieszkający na ojcowiźnie w Kisielówce (wdowa po Janie Mrózku z dorosłymi już dziećmi). To w sumie około 15 osób. Po nabożeństwie ks. proboszcz Bajorek zorganizował jeszcze spotkanie z Radą Parafialną. Odbyło się ono w nowym budynku szkolnym.

Spotkanie z rodziną Mrózków w szkole w Kamionnej. Spotkanie z rodziną Mrózków w szkole w Kamionnej.
Spotkanie z rodziną Mrózków w szkole w Kamionnej.

    Po obiedzie była okazja do wspomnień i wymiany informacji o Józefie Mrózku. Ksiądz proboszcz Adam Bajorek odczytał zebranym zapisane w kronice parafialnej te oto słowa, których autorem jest ówczesny ksiądz proboszcz Jan Jarosz (pierwszy proboszcz Parafii w Kamionnej i budowniczy kościoła, zmarł w roku 1940 i w Kamionnej jest pochowany):

Józef Mrózek.
Józef Mrózek (1899 - 1955)

    "Najserdeczniejsze wspomnienia pragnę poświęcić prowadzącemu wszystkie prace wchodzące w zakres stolarstwa Józefowi Mrózkowi z Kisielówki, parafia Nowe Rybie. Poznałem go jeszcze w czasie pobytu mego w Rybiu Nowem. Z chwilą przeznaczenia mnie do Kamionnej wołam do siebie ukochanego Józka i składam nań ciężar zrobienia planu do kościoła w Kamionnej, który - ponieważ był tylko jeden - znajduje się w Kurii Biskupiej w Tarnowie. Któż jest ten Mrózek ? Chłop z Kisielówki. Do szkoły zupełnie nie uczęszczał. Z zawodu stolarz samouk. Pobocznymi jego zajęciami są: blacharstwo, rytownictwo, rzeźbiarstwo, malarstwo. Zrobił sobie maszynę do pisania. Naprawia zegarki, maszyny do szycia, gramofony, broń, robi skrzypce, basy i tym podobne delikatności. Pisze poprawnie, rysuje doskonale, maluje, gra z nut, śpiewa, gra na skrzypcach, organach, prowadzi chór itd. Słowem - upodobał sobie Pan Bóg tę piękną i kochaną duszę i obsypał ją bogatymi, wzniosłymi darami. Gdyby taki człowiek /.../ miał odpowiednie wykształcenie, wzniósłby chyba imię Polski szeroko po świecie. Temu to kochanemu Józkowi powiadam z początkiem grudnia 1933 roku: Józiu, budujemy kościół, a Pan Bóg będzie wspomagał w swojej dobroci naszą biedę. Rób Ty Józiu plany, a śpiesz się bo z wczesną wiosną zaczynamy, a wiedz, że one muszą wpierw, zanim zaczniemy, odbyć długą drogę, by uzyskać zatwierdzenie. Śpiesz się, bo nie mamy czasu do stracenia. Na to Józek: przecież ja nie inżynier, ale kiedy trzeba, to trzeba. Myślimy potem chwilę, gadamy, kreślimy, mając zawsze na oku swoje ubóstwo. Józiu z zadania wywiązał się doskonale. Plany jego potwierdza biuro inżyniera Wilczyńskiego w Krakowie, godzi się również i Najprz. Kuria Biskupia w Tarnowie, z uwagą, że taka budowa będzie dla nas za droga. Pod koniec kwietnia 1934 roku zaczynamy toczyć kolumny, kładziemy fundamenty, którymi kieruje Stanisław Sowa, mający do pomocy Andrzeja Pietronia, Michała Muchę, Górkę Stanisława, Popielaka Jana, Cichonia i innych. Budowę kościoła rozpoczęto 22 maja 1934 roku. Józef Mrózek był duszą całej budowy".

    Z kolei rodzina Mrózków przekazała księdzu proboszczowi odbitki zdjęć Józefa Mrózka, m. in. te, które zostały wykonane podczas budowy kościoła w Kamionnej, a także szkice i plany związane z tym kościołem. Dokumenty te stanowią cenne źródło do początków istnienia parafii w Kamionnej i budowy drewnianego kościoła. Twórca tej budowy - Józef Mrózek zmarł 18 marca 1955 roku i został pochowany w Nowym Rybiu. Ostatniego Sakramentu udzielił mu przed śmiercią ksiądz Władysław Ryś, który przed swoją śmiercią podzielił się tą informacją z księdzem Adamem Bajorkiem.
    Zasługą Józefa Mrózka było nie tylko zbudowanie kościoła jako budynku, ale także wykonanie trzech ołtarzy (głównego i 2 bocznych), kościelnych organów (jest na nich data 1941), ozdobnych ławek i stacji drogi krzyżowej. Na pierwszej z tych stacji, z tyłu znajduje się osobisty zapis Józefa Mrózka o następującej treści: "Rama do I-szej stacji - ofiarował Józef Mrózek z Kisielówki", a po drugiej stronie: "Rama do stacji wykonane w Kamionnej w roku 1943 przez Józefa Mrózka z Kisielówki i pomocnika Józefa Sędzika z Rupniowa - Mrózek - majster".

Józef Mrozek z pomocnikami przy budowie kościelnych organów.

 

Tylna część I stacji drogi krzyżowej z autografem J. Mrózka.
Józef Mrózek z pomocnikami przy budowie kościelnych organów. Tylna część I stacji drogi krzyżowej z autografem J. Mrózka.

     Dzięki temu splotowi wydarzeń możemy poznać sylwetkę niezwykłego człowieka z pobliskiej Kisielówki, którego zasługi dla Parafii w Kamionnej są tak duże. Dotychczasowe ustalenia nie są jeszcze z pewnością pełne. Ksiądz proboszcz Adam Bajorek zaangażował się bardzo w ustalenie faktów związanych z budową tego kościoła. Jak tylko następne ustalenia staną się faktem, poinformujemy o tym. Jeśli ktoś z Internautów ma jakieś informacje na ten temat lub dokumenty - prosimy o ich przesłanie do księdza proboszcza Adama Bajorka (32-732 Kamionna).

wstecz