NOWY ODCINEK CHODNIKA W TRZCIANIE

  Nowy odcinek chodnika w Trzcianie. Nowy odcinek chodnika w Trzcianie.

   13 listopada 2007 roku dokonano komisyjnego odbioru ponad półkilometrowego odcinka chodnika wybudowanego w ostatnich miesiącach przy drodze powiatowej prowadzącej przez Trzcianę. Chodnik ten, zbudowany po prawej stronie drogi w kierunku Łapanowa, rozpoczyna się nieopodal budynku Urzędu Gminy w Trzcianie, prowadzi przez liczne na tym odcinku zakręty i kończy koło zabudowań p. Bujaka. Zrealizowanie tej wspólnej inwestycji powiatu i gminy poprawiło stan bezpieczeństwa na tej drodze. Wykonano także nie planowane wcześniej roboty dodatkowe związane z odwodnieniem. Przedsięwzięcie kosztowało 393 tys. zł. Sami mieszkańcy wykonali tu prace na łączną wartość 57 tys. zł. Resztą kosztów podzielił się po połowie samorząd powiatowy i gminny. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe z Brzeska. Prace rozpoczęto w końcu sierpnia 2007 roku, zakończono w połowie października.

 Nowy odcinek chodnika w Trzcianie. Nowy odcinek chodnika w Trzcianie.

     Ciągle zwiększający się ruch drogowy na tej drodze stwarza oczywiste zagrożenia, zwłaszcza dla młodzieży szkolnej idącej do szkoły. Jak widać na poniższej fotografii bardzo pilnego remontu wymaga jeszcze odcinek chodnika na odcinku od szkoły do odcinka nowozbudowanego. I nie są to jedyne na terenie gminy miejsca, gdzie planuje się wykonanie chodników. Powinny być one wykonane jeszcze w Łąkcie Dolnej, przy drodze od Łąkty Górnej do Trzciany. Niebezpieczny jest także odcinek drogi od zakrętów na pograniczu Łąkty Dolnej i Kierlikówki do skrzyżowania w Ujeździe (droga Łąkta Górna - Ujazd - Zbydniów) oraz od mostu do szkoły w Kamionnej. Wszystkie te miejsca położone są przy drogach powiatowych i dlatego też radni i sołtysi zgłaszali ten problem wicestarsoście bocheńskiemu Tomaszowi Całce, obecnemu na ósmej sesji Rady Gminy w Trzcianie.

    

Nowy odcinek chodnika w Trzcianie. Nowy odcinek chodnika w Trzcianie.

    Problemów z drogami jest zresztą więcej. Bo to także sprawa mostów: na pograniczu Ujazdu i Rdzawy, w Trzcianie koło kościoła i w Gliniku; sprawa wyprostowania drogi w Kierlikówce koło szkoły, a także sprawa rowów przy drogach, w których w tym roku właściwie nic nie zostało zrobione. Ma więc o czym myśleć samorząd gminny, któremu przyszło dbać nie tylko o drogi gminne, ale także położone na terenie gminy drogi powiatowe i wojewódzkie. Ich zarządcy podejmują bowiem remonty i modernizacje pod warunkiem, że samorząd gminny dołoży własne środki. Niestety nie działa to w drugą stronę, bowiem do dróg gminnych ani powiat, ani województwo się nie dokładają. Wyjątek stanowią odcinki dróg zniszczone w wyniku powodzi i osuwisk.

Foto: J. Stańdo

wstecz