GMINNY KONKURS JĘZYKOWO - ORTOGRAFICZNY

   Gminny Konkurs Językowo - Ortograficzny 2007. Gminny Konkurs Językowo - Ortograficzny 2007.

     Sprawność językowa i ortograficzna - to podstawowe umiejętności, które uczniowie zdobywają podczas nauki szkolnej. W trzecim już Gminnym Konkursie Językowo - Ortograficznym pt. "Z polszczyzną za pan brat", zorganizowanym 10 grudnia 2007 roku w PSP w Łąkcie Dolnej, wzięło udział 12 uczniów z czterech szkół podstawowych. Rozwiązywali test składający się z 20 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 122 punkty. Zadania dotyczyły poprawnej pisowni wyrazów, znajomości wyrazów pokrewnych, bliskoznacznych, przeciwstawnych, wieloznacznych, a także tworzenia związków frazeologicznych i przysłów.
      Poziom rywalizacji był wysoki, o czym świadczy fakt, że wielu uczniów uzyskało ponad 100 punktów. Wygrała Bogusława Goc z PSP w Trzcianie, wyprzedzając o cztery punkty Michała Grabowskiego z PSP w Kierlikówce i o 5 punktów Angelikę Kukla z PSP w Łąkcie Dolnej. Laureaci otrzymali z rak pani dyrektor Jolanty Młyńskiej nagrody rzeczowe w postaci książek; wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

   Gminny Konkurs Językowo - Ortograficzny 2007. Gminny Konkurs Językowo - Ortograficzny 2007.
Wręczenie dyplomów i nagród. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie.

    Organizatorką imprezy była pani Małgorzata Dudek, która poinformowała, że ten wartościowy konkurs będzie kontynuowany w latach następnych. Był to już drugi konkurs pod tym hasłem, a w sumie piąty polonistyczny, organizowany w tej niewielkiej szkole przez nauczycielkę języka polskiego - panią Małgorzatę Dudek. - Organizuję je w celu wzbudzenia zainteresowań oraz poszerzenia wiedzy uczniów o języku ojczystym. Pragnę propagować zarówno poprawna polszczyznę, jak i piękno oraz wartości języka polskiego - mówi organizatorka cyklicznych konkursów.

wstecz