DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PSP W ŁĄKCIE DOLNEJ

   Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej. Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej.
Sala zapełniła się gośćmi. Gości powitała Dyrektorka PSP w Łąkcie Dolnej pani Jolanta Młyńska.

    21 stycznia obchodzimy Dzień Babci. To święto ma w Polsce już ponad trzydziestoletnią tradycję. Trudno jednak określić dokładną datę i genezę jego powstania. Tradycja obchodzenia Dnia Babci oraz Dnia Dziadka znana jest również w innych krajach, między innymi Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Z kolei w Japonii celebruje się Dzień Szacunku Dla Starszych, przypadający 14 września. Jest on również uznany za święto narodowe, wolne od pracy.
    Jak wykazują badania opinii publicznej, babciom i dziadkom zawdzięczamy przede wszystkim zasady moralne, wiarę religijną oraz poczucie, że jesteśmy kochani. Te wartości wymienia na pierwszym miejscu około 60% ankietowanych. W dalszej kolejności znalazły się - znajomość dziejów rodziny - 57%, obowiązkowość, pracowitość oraz silna wola - 53%, a także - miłość ojczyzny - 52%. Materialne korzyści, jak mieszkanie czy spadek były wymieniane na końcu.
   Tak wysokie docenienie Babć i Dziadków znajduje odbicie podczas corocznych obchodów tego święta, organizowanych w przedszkolach i szkołach. Tak też było 19 stycznia 2008 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej.
Salka gimnastyczna szkoły ledwo pomieściła gości przybyłych na imprezę zorganizowaną z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

   Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej. Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej.
Na uroczystości spotkały się trzy pokolenia mieszkańców Łąkty Dolnej.

     Wszystkich przybyłych (w tym także proboszcza z Trzciany - ks. Władysława Midurę, łąkieckich radnych - radnego powiatowego Wiesława Kuklę oraz radnych gminnych: Mirosława Kuklę i Krzysztofa Wolaka) powitała dyrektorka PSP w Łąkcie Dolnej pani Jolanta Młyńska. Przygotowaniem dzieci do występów zajęły się panie nauczycielki: Lucyna Wojcieszczak - Sajak i Cecylia Piskorz. Ale tak naprawdę, to w przygotowaniach wzięła udział cała społeczność szkolna. Efekt był znakomity, o czym świadczyły gorące brawa po każdej prezentacji. Szczególnie gorącym aplauzem nagrodzono grupę małych krakowiaków, którzy ubrani w stroje regionalne odtańczyli z werwą małopolski taniec ludowy.

   Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej. Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej.
Występ przedszkolaków. Krakowiak specjalnie dla Babci i Dziadka.
Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej. Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej.
Wiersze i piosenki dla seniorów.
Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej. Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej.
Inscenizacja o królewnie Śnieżce. "Sto lat" dla ukochanych Babć i Dziadków.
Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej. Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej.
Wnuki wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki.

     Ostatnim punktem występu wnuków było głośne odśpiewanie życzeń "Sto lat" oraz wręczenie Babciom i Dziadkom samodzielnie wykonanych upominków. O dodatkową niespodziankę postarał się sołtys Łąkty Dolnej pan Jan Kukla, który sprowadził do szkoły dorosłą grupę kolędniczą "Herody" z Królówki. Ich występ, pełen wigoru i humorystycznych dialogów zachwycił wszystkich zebranych.

Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej.

Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej.
Występ grupy kolędniczej "Herody" z Królówki.
Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej. Dzień Babci i Dziadka 2008 w PSP w Łąkcie Dolnej.
Życzenia od ks. proboszcza Władysława Midury. Śpiewanie kolęd przy akompaniamencie pana Tomasza Cudejko.

  Po ich występie pani Dyrektor Jolanta Młyńska podziękowała za występy, a następnie oddała głos ks. proboszczowi z Trzcianie Władysławowi Midurze, który zwrócił się Babć i Dziadków z serdecznymi życzeniami. Potem przy akompaniamencie muzycznym w wykonaniu pana Tomasza Cudejko wspólnie kolędowano. Wieczór pełen radości i wzruszeń zakończyła wspólna zabawa dziadków, rodziców i wnuków.

wstecz