NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDU

Noworoczne spotkanie w Trzcianie. Noworoczne spotkanie w Trzcianie.

     Noworoczne spotkania opłatkowe samorządu z przedstawicielami lokalnej społeczności są już od początku istnienia Gminy Trzciana (1 stycznia 1995 r.) stałym elementem integracji społecznej w przywróconej do funkcjonowania młodej gminie. Przy choince i na łamaniu się opłatkiem spotykają się radni, pracownicy urzędu gminy, sołtysi, naczelnicy jednostek OSP, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i innych instytucji. Jest to jednocześnie okazja do złożenia podziękowań i życzeń na nowy rok. W tym roku szczególnym elementem spotkania było wręczenie podziękowań dla odważnych strażaków z OSP w Trzcianie: Stanisława Gutowskiego i Andrzeja Tabaka, którzy z narażeniem życia ratowali kobietę z płonącego domu. Wójt Gminy pan Józef Nowak w swoim noworocznym orędziu dokonał podsumowania roku minionego. Zebrani mogli obejrzeć przedstawienie jasełkowe oraz scenki kabaretowe w wykonaniu młodych trzciańskich artystów z kabaretów działających przy świetlicy gminnej.

Noworoczne spotkanie w Trzcianie. Noworoczne spotkanie w Trzcianie.

      Po przedstawieniu jasełkowym głos zabrał Wójt Gminy, który wygłosił przemówienie. Powitał przybyłych gości, w tym: Komendanta Powiatowego PSP w Bochni - brygadiera Krzysztofa Kokoszkę, zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Bochni - podinspektora Jerzego Bieżychudka, Kierownika Posterunku Policji w Trzcianie - Jacka Trzeciaka, Radnego Rady Powiatu - Wiesława Kuklę, Proboszcza Trzciany - księdza Władysława Midurę, dyrektora oddziału BSR w Trzcianie - p. Marię Józkowicz oraz wszystkich pozostałych zebranych, do których w końcowej części spotkania dołączyli także: Starosta Bocheński - Jacek Pająk oraz Wicestarosta Tomasz Całka, którzy przyjechali do Trzciany prosto ze spotkania w Warszawie.

Noworoczne spotkanie w Trzcianie. Noworoczne spotkanie w Trzcianie.

     Szczególnie serdecznie powitał strażaka OSP Trzciana - Stanisława Gutowskiego, który wspólnie z zaproszonym, ale nieobecnym na spotkaniu Andrzejem Tabakiem przed świętami. podczas pożaru w Trzcianie. wykazał się ogromną odwagą i bohaterstwem w ratowaniu życia jednej z mieszkanek. Wójt uhonorował ich okolicznościowymi dyplomami. W obecności wszystkich zebranych dyplom został przekazany Stanisławowi Gutowskiemu. Drugi z odważnych strażaków otrzyma go przy innej okazji.

Noworoczne spotkanie w Trzcianie. Noworoczne spotkanie w Trzcianie.

     Podsumowując miniony rok Wójt stwierdził, że nastąpił dalszy rozwój społeczno-gospodarczy gminy. - Na przestrzeni 2007 r. roku liczba mieszkańców Gminy wzrosła o 20 osób i na koniec 2007 r. wyniosła 5168. W ubiegłym roku urodziło się 70 dzieci - o 6 więcej niż w roku 2006. Zmarło 46 osób, tj. o 4 więcej niż rok temu. 71 osób z gminy zawarło akt małżeństwa. W sumie zawarto 66 małżeństw, tj. o 6 więcej niż rok wcześniej. Urodzenia w 2007 w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco: Kamionna - 8, Kierlikówka - 4, Leszczyna -10, Łąkta Dolna -13, Rdzawa - 6, Trzciana - 24, Ujazd -5. - Mam nadzieję, że tendencja wzrostu urodzeń jest trwała, gdyż od tego zależy m. in. funkcjonowanie szkół w gminie - powiedział Wójt Józef Nowak.
    W dalszym ciagu swojego wystąpienie Wójt Józef Nowak mówił z zrealizowanych przedsięwzięciach gospodarczych. Jako najważniejsze zadania inwestycyjne prowadzone przez gminę w 2007 r. uznał: budowę chodnika w Trzcianie i w Łąkcie Dolnej, budowę zatok autobusowych Trzciana - Działy, opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji, wodociągowania gminy, remonty szkół w Leszczynie, Kierlikówce i budowa ogrodzenia wokół szkoły w Trzcianie, budowa kolejnych odcinków dróg asfaltowych w Trzcianie, Rdzawie, Kamiennej i Leszczynie oraz remont c.o. w Ośrodku Zdrowia. - Miniony rok charakteryzował się bardzo dobrą współpracą z miejscową policją kierowaną przez p. Jacka Trzeciaka, który wraz ze swoimi współpracownikami daje gwarancję bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Słowa podziękowania kieruję do druhów strażaków, którzy zawsze są gotowi do niesienia pomocy potrzebującym. W razie zagrożenia życia nie tylko naszych obywateli narażają własne zdrowie, aby chronić innych - mówił Wójt, który w końcowej części swojego przemówienia złożył podziękowania dla przedsiębiorców, władz powiatowych, dyrektorów szkół i prezesów stowarzyszeń działających w Gminie, księdza proboszcza Trzciany, całego personelu Ośrodka Zdrowia, sołtysów i radnych Gminy. Odniósł się także do przeżyć osobistych. - Ubiegły rok dla mnie osobiście był bardzo trudny. To dzięki Warn i Waszemu zdecydowanemu poparciu łatwiej było mi przetrwać ten czas - powiedział, a swoje wystąpienie zakończył noworocznymi życzeniami radości i nadziei, jaką obdarza Boże Dziecię, zdrowia i pokonywania wszelkich trudności pojawiających się na drodze życia.

Noworoczne spotkanie w Trzcianie. Noworoczne spotkanie w Trzcianie.
Noworoczne spotkanie w Trzcianie. Noworoczne spotkanie w Trzcianie.

    Po pobłogosławieniu opłatków przez księdza proboszcza Władysława Midurę i jego krótkiej przemowie wyrażającej radość ze spotkania i podziękowania za współpracę odśpiewano kolędę, a potem składano sobie noworoczne życzenia. Zgromadzeni w świątecznie wystrojonej sali Domu Strażaka w Trzcianie mogli tego wieczoru zobaczyć jeszcze trzy skecze w wykonaniu trzciańskiego kabaretu "Zgred".

Noworoczne spotkanie w Trzcianie. Noworoczne spotkanie w Trzcianie.

    W końcowej części spotkania uczestniczyli również goście z Bochni: Starosta Jacek Pająk oraz wicestarosta Tomasz Całka. Starosta podziękował trzciańskiemu samorządowi za współpracę, przypomniał wspólnie zrealizowane zadania inwestycyjne, wyraził nadzieję na dalsze, dobre współdziałanie i złożył noworoczne życzenia. Potem, do końca spotkania śpiewano kolędy i częstowano się potrawami przygotowanymi przez organizatorów tego sympatycznego, pełnego ciepła i świątecznej jeszcze radości spotkania. Śpiewanie szło tak dobrze, że działający w trzciańskiej świetlicy pan Piotr Musiał (prowadzi trzciańskie kabarety) zaproponował zorganizowanie imprezy, w której każdy dorosły może wykazać się swoimi umiejętnościami wokalnymi. O szczegółach imprezy, do udziału w której zapisali się już pierwsi ochotnicy, poinformujemy niebawem.

wstecz