STRAŻACKIE ZEBRANIE I KOLĘDA

 Zebranie OSP Łąkta Dolna 2008. Zebranie OSP Łąkta Dolna 2008.
Zebranie strażackie OSP Łąkta Dolna w dniu 19.01.2008. Obrady prowadził Prezes Zarządu jednostki Aleksander Rosiek.

    Strażacy OSP w Łąkcie Dolnej doroczne zebranie sprawozdawcze odbyli 19 stycznia 2008 roku. Było ono nietypowe z tego względu, że zaraz po zakończeniu zebrania w sali obrad pojawiła się grupa kolędnicza "Herody" z pobliskiej Królówki, która nie tylko zaprezentowała przedstawienie kolędnicze, ale potem wspólnie z druhami z Łąkty kolędowała długo w noc. Młody zarząd OSP w Łąkcie Dolnej, którym kieruje prezes Aleksander Rosiek i naczelnik Jan Kukla także w minionym roku wykazał się dużym dorobkiem i aktywnością. Dziękowali mu za to zaproszeni goście, w tym Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie - Wójt Józef Nowak oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie Stanisław Piasecki.

 Zebranie OSP Łąkta Dolna 2008. Zebranie OSP Łąkta Dolna 2008.
Wśród gości: ks. kapelan W. Midura, Prezes ZOG ZOSP w Trzcianie J. Nowak i radny K. Wolak. Druhowie podsumowali miniony rok i uchwalili zadania na rok 2008.

    Ochotnicza Straż Pożarna działa w Łąkcie Dolnej od 1946 roku, a inicjatorem jej utworzenia był ówczesny sołtys wsi Jan Nizioł. Przez ponad trzydzieści lat ochotnicy służyli mieszkańcom wsi i okolicy. Uczestniczyli w wielu akcjach ratowniczych, w tym podczas pamiętnej powodzi w 1997 roku. Dziś są dobrze zorganizowani i dobrze wyposażeni. Wśród 34 czynnych członków jednostki, wielu to młodzi strażacy, którzy wywodzą się z drużyn młodzieżowych. W roku minionym strażacy tej jednostki uczestniczyli w 3 akcjach ratowniczych, za każdym razem poza własna wsią (w Kamionnej, Ujeździe i Trzcianie), pracowali przy budowie altany na placu przed remizą, zmodernizowali kuchnię w wielofunkcyjnym budynku, w którym mieści się również remiza.
    W dyskusji głos zabrał m. in. Wójjt Józef Nowak, który poruszył kilka istotnych dla strażaków spraw, m. in. wypłacania ekwiwalentu. Podziękował za pracę społeczną i włączanie się do życia gminy. Z kolei strażacy z Łąkty prosili go o pomoc przy wyasfaltowaniu parkingu, dofinansowanie rozbudowy strażackich garaży i zakup najbardziej potrzebnego sprzętu do kuchni.
    Strażacy z OSP w Łąkcie Dolnej mogą dobrze funkcjonować również dzięki pomocy lokalnych sponsorów, w tym rady sołeckiej kierowanej przez strażaka - naczelnika jednostki Jana Kuklę. - Zawdzięczamy im wiele i dlatego wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc - mówił na zebraniu naczelnik jednostki.
    Na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Emila Kukli, zebrani udzielili jednogłośnie zarządowi absolutorium za rok 2007. Strażacy przyjęli także plan finansowy i plan pracy na 2008 rok. Zakończenie prac przy altanie, zakończenie rozbudowy boksów garażowych - to podstawowe zadania ujęte w tym planie. Ale pracy z pewnością będzie więcej, bo na strażaków liczą wszyscy, którzy pomocy potrzebują.

 Strażacka kolęda. Strażacka kolęda.
W sali pojawili się kolędnicy z Królówki. Grupa Kolędnicza "Herody" z Królówki.

     Tuż po zakończeniu zebrania do sali obrad weszli członkowie grupy kolędniczej "Herody" z pobliskiej Królówki. Kieruje nią sołtys z tej pięknie położonej miejscowości - Stanisław Tabor. W składzie jest kilku strażaków tamtejszej jednostki OSP. Radosny śpiew kolęd z akompaniamentem własnego zespołu muzycznego, przedstawienie kolędowe (z turoniem, żydem, trzema królami, pastuszkiem, Herodem i jego marszałkiem) pełne humoru i wigoru rozbawiło osoby zebrane w sali.

 Strażacka kolęda. Strażacka kolęda.
Występ kolędników wzbudził duże zaciekawienie strażaków i ich gości. Pamiątkowe zdjęcie uczestników strażackiego kolędowania.

     Po zakończeniu przedstawienia rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd i biesiadowanie - tak, jak to jest przyjęte w tradycyjnej, małopolskiej kolędzie.

wstecz