ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Eliminacje OTWP w PG w Trzcianie. Eliminacje OTWP w PG w Trzcianie.
Przypomnienie zasad turnieju. Losowanie numerów startowych.

      W szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Trzciana trwają szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Ten bardzo wartościowy, ale trudny turniej, jest rozgrywany na terenie Gminy Trzciana od początku jej reaktywowania w 1996 roku. Laureaci eliminacji gminnych wielokrotnie zdobywali potem tytuły zwycięzców eliminacji powiatowych i uczestniczyli w eliminacjach wojewódzkich, a jednemu z uczniów udało się nawet dotrzeć do finałów ogólnopolskich. Dzięki hojności sponsorów nagrody dla najlepszych zawodników eliminacji gminnych były zawsze bardzo atrakcyjne, co z pewnością przyciąga większą ilość uczestników eliminacji. Mają one najpierw etap szkolny i obecnie rozgrywane są w poszczególnych placówkach. W odrębnych grupach rywalizują uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Po trzech najlepszych zawodników z tych eliminacji trafi do eliminacji gminnej, którą zaplanowano na 27 marca 2008 roku.

Eliminacje OTWP w PG w Trzcianie. Eliminacje OTWP w PG w Trzcianie.
Eliminacje OTWP w PG w Trzcianie. Eliminacje OTWP w PG w Trzcianie.
Szkolne eliminacje OTWP w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie.

    W szkolnych eliminacjach  XXXI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: "Młodzież Zapobiega Pożarom" w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie, które rozegrano 25 lutego 2008 r. wzięło udział 38 uczniów. Większość z nich stanowili członkowie działających przy OSP w Trzcianie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dlatego też współorganizatorem eliminacji i fundatorem nagród był Zarząd OSP w Trzcianie.
    W tym roku eliminację szkolną przeprowadziła tu Komisja, pracująca w składzie: Andrzej Kącki - przewodniczący, Tadeusz Olszewski - sekretarz, Kazimiera Wiśniewska - członek. Uczniowie pisali test wyboru składający się z 30 pytań. Po sprawdzeniu prac okazało się, że największą liczbę punktów i jednocześnie kwalifikacje do eliminacji gminnej uzyskali: Adrian Adamczyk (23 pkt.), Bartłomiej Wrona (21 pkt.) i Magdalena Kukla (18 pkt.). Zwycięska trójka oraz dodatkowo zdobywcy czwartego i piątego miejsca (Justyna Kukla i Paweł Kącki - po 17 pkt.) otrzymają nagrody ufundowane przez Zarząd OSP w Trzcianie oraz sponsora - Firmę Handlową "Vitis" z Żegociny.
    Eliminację odbyły się już w większości szkół z terenu Gminy Trzciana. Niebawem dołączą do nich pozostałe placówki, a najlepsi spotkają się w Świetlicy Gminnej w Trzcianie w dniu 27 marca 2008 roku (czwartek) na eliminacjach gminnych. Uczniowie ze szkół podstawowych rozpoczną rywalizację o godzinie 9, a gimnazjaliści o 11.15. Czeka już na nich test 25 pytań. Najlepsi po testach odpowiadać będą na wylosowane zestawy pytań w ustnym finale, który zdecyduje o tym, kto pojedzie na eliminacje powiatowe do Bochni.
    Nadrzędnym celem wszystkich etapów eliminacji OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego, zasad postępowania na wypadek pożaru, a także praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Udział w turnieju przybliża realizację marzeń zostania strażakiem, poprzez umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP.
    Regulamin i druki do sporządzenia dokumentacji z przebiegu eliminacji oraz materiały szkoleniowe dla uczestników OTWP są umieszczone w serwisie internetowym Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni (www.zopzosprpwbochni.masternet.pl - zakładka OTWP). Regulamin oraz druki dokumentacji są dostępne również na stronie internetowej Zarządu Głównego ZOSP RP: www.zosprp.pl w dziale "Regulaminy >>> OTWP.

 Ceremonia wręczenia nagród Ceremonia wręczenia nagród
Ceremonia wręczenia nagród Ceremonia wręczenia nagród
Ceremonia wręczenia nagród miała miejsce na szkolnym apelu w dniu 14 marca 2008 r.

    Natomiast 13 marca 2008 r. szkolne eliminacje OTWP, odbyły się w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie. O trzy miejsca premiowane zwansem do eliminacji gminnej rywalizowało 5 uczniów: Edyta Więcław, Sylwia Cholewa, Patryk Bujak i Jakub Kącki. Kwalifikację uzyskała pierwsza wymieniona wyżej trójka uczniów - członków MDP OSP w Trzcianie.

wstecz