BOCHEŃSCY STRAŻACY PODSUMOWALI ROK 2007

  Strażacka uroczystość w Chodenicach.

Strażacka uroczystość w Chodenicach.

  4 lutego 2007 roku w Chodenicach odbyła się doroczna narada, podczas której strażacy z PSP podsumowali rok miniony. Zaprosili na nie wielu gości, w tym wójtów, prezesów zarządów i komendantów gminnych oraz prezesów i naczelników jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (w Gminie Trzciana to OSP Trzciana). Zanim rozpoczęła się narada miała miejsce ceremonia pobłogosławienia i przekazania PSP w Bochni dwóch nowych samochodów: ratowniczo - gaśniczego GCBA 5/32/2,5 - Scania P 380 i specjalnego - operacyjnego Nissan X-Trial, zakupionych w ramach realizacji zadania pod nazwą "Samochody Ratownicze 2007". Środki na ten cel przekazali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Bochni oraz Komenda Powiatowa PSP w Bochni. Aktu pobłogosławienia dokonał kapelan strażaków powiatu bocheńskiego - ks. Zdzisław Sadko.
    Osobom zasłużonym dla rozwoju ruchu strażackiego oraz za aktywną pomoc w zakupie samochodów pożarniczych przekazane zostały dyplomy z podziękowaniami, przyznane przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzki PSP i Komendanta PSP w Bochni. Otrzymali je: Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,  Małopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Łabuz (nieobecny na uroczystości) oraz Komendant Powiatowy PSP w Bochni, mł. bryg. Krzysztof Kokoszka. Statuetką i dyplomem wyróżniono Jacka Pająka - Starostę Bocheńskiego, za aktywną pomoc w zakupie samochodów pożarniczych. Komendant Powiatowy PSP w Bochni, mł. bryg. Krzysztof Kokoszka wyróżnił dyplomem także: Piotra Janeczka - Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Stalprodukt S.A za aktywną pomoc finansową w zakupie samochodu GCBA 5/32/2,5 SCANIA (nieobecny na uroczystości), Józefa Słoninę - Wójta Gminy w Rzezawie za aktywną pomoc finansową w zakupie samochodu GCBA 5/32/2,5 SCANIA; Wacława Czaję - Powiatowego Lekarza Weterynarii, za aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz  druha Franciszka Gawąda - Naczelnika OSP w Nowym Wiśniczu w latach 1990-2007 za wieloletnią współpracę oraz działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego.  

  

Strażacka uroczystość w Chodenicach. Strażacka uroczystość w Chodenicach.
List pochwalny odbiera Andrzej Tabak. List pochwalny dla Andrzeja Tabaka.

    Listem pochwalnym w uznaniu bezprzykładnej ofiarności Małopolski Komendant Wojewódzki PSP wyróżnił druhów z OSP w Trzcianie: Stanisława Gutowskiego (nieobecny na uroczystości z powodu choroby) i Andrzeja Tabaka. Dyplom wręczył st. bryg. mgr inż. Jan Tajduś - Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
    Uczestnikami tej uroczystości, a nastepnie narady byli strażacy z Gminy Trzciana. Przewodził im Prezes Zarządu Oddziału Gminnego - Wójt Józef Nowak. W jej składzie byli także: Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie Stanisław Piasecki i Prezez Zarządu OSP w Trzcianie Krzysztof Kącki.
    Druga część spotkania w Chodenicach to podsumowanie strażackiego roku 2007. Naradę prowadził
mł. bryg. Krzysztof Kokoszka - Komendant Powiatowy PSP w Bochni. Przedstawił raport o stanie straży powiatu bocheńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem PSP w Bochni. Reprezentacja każdej gminy otrzymała
"Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni za rok 2007", który jest podsumowaniem całorocznej pracy Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu. Zawiera obszerny materiał dotyczący działań ratowniczo - gaśniczych i ochrony ludności, kontrolno - rozpoznawczych, szkoleniowych, organizacyjnych, logistycznych oraz kalendarium wydarzeń roku 2007.
   Podstawowe dane przedstawiają się następująco:
-
w roku 2007 jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego interweniowały 1076 razy, w tym:
pożarów - 283, miejscowych zagrożeń 774,  alarmów fałszywych - 19,
- we wszystkich rodzajach akcji nastąpił w stosunku do 2006 roku wzrost: ogółem interwencji o ok. 22,2 %, tj. 197 zdarzeń; w ilości pożarów o 197 zdarzeń (tj. o 91,2 %), miejscowych zagrożeń - o 60 zdarzeń (wzrost o 8,1%), alarmów fałszywych o 2 tj. 11,8%,
- połowa pożarów i ponad 30 % wszystkich zdarzeń miało miejsce na terenie miasta Bochni. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej interwencji odnotowano w gminach: Bochnia, Rzezawa, Nowy Wiśnicz, Łapanow,
- największą ilość wyjazdów do akcji zanotowały jednostki: OSP Rzezawa - 76, OSP Nowy Wiśnicz - 52, OSP Tarnawa - 45, OSP Łapanów - 29, OSP Trzciana - 28, a wśród OSP spoza KSRG: OSP Bratucice - 26, OSP Siedlec - 14, OSP Jodłówka - 12, OSP Pogwizdów - 12, OSP Krzeczów - 11.
- Ilość interwencji OSP Gminy Trzciana: OSP Trzciana - 28, OSP Rdzawa - 3, OSP Ujazd - 2, OSP Kierlikówka - 3, OSP Leszczyna - 3, OSP Kamionna - 4, OSP Łąkta Dolna - 3. Razem 43.
-
analizując przyczynowość powstania pożarów należy stwierdzić iż na ogólna liczbę przyczyn powstawania pożarów 2007 r. największą ilość stanowią: wyładowania atmosferyczne (wzrost o 300%), podpalenia umyślne (wzrost o 176%), wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (wzrost o 84%),
- analizując przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń w 2007 roku, należy zauważyć, że największą ich liczbę stanowią: huragany, silne wiatry (wzrost o 139%), związane z komunikacją drogową w wyniku niezachowania zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (wzrost w porównaniu z 2006 r. o 33%), gwałtowne opady atmosferyczne (wzrost o 57%),
- ilość ofiar i rannych podczas zdarzeń w 2007 roku: 7 śmiertelnych, 143 rannych (Gmina Trzciana - 1 śmiertelny, 2 rannych).
- wielkość strat powstałych w 2007 r. w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń wyszacowano na kwotę 3691 tys. zł, a wartość uratowanego przez strażaków mienia na kwotę - 13.334 tys. zł.
- Wnioski z raportu:
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie powiatu należy następujące działania:
1. Kontynuować czynności kontrolno-rozpoznawcze ukierunkowane na grupę obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz obiekty produkcyjne,
2. Kontynuować działania zmierzające do pełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego wszystkich obiektów zabytkowych drewnianych tj. włączenie do systemu monitoringu pożarowego lub wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze,
3. Kontynuować modernizację łączności przewodowej i bezprzewodowej w celu poprawy systemu obiegu informacjami o zagrożeniu i prowadzonych działaniach ratowniczych,
4. Sukcesywnie doposażyć Komendę Powiatową PSP oraz jednostek OSP w pojazdy i sprzęt pożarniczy równoważący zagrożenia występujące na terenie powiatu wg standardów wyznaczonych przez stosowne akty prawne i wytyczne,
5. Kontynuować rozbudowę i modernizacje nieruchomości Komendy Powiatowej PSP pod kątem budowy zintegrowanego stanowiska kierowania oraz zwiększenia standardów pełnienia służby.
6. Sukcesywnie wdrażać nowy system szkolenia strażaków OSP.
7. Kontynuować prace zmierzające do wprowadzenia specjalizacji dla jednostek OSP z KSRG.

Doroczna narada PSP i OSP. Doroczna narada PSP i OSP.
Doroczna narada PSP i OSP. Doroczna narada PSP i OSP.
Doroczna narada PSP i OSP. Doroczna narada PSP i OSP.

      Po zakończeniu słownej i wizyjnej, komputerowej prezentacji raportu, rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali: Jan Tajduś - Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Ryszard Rozenbajgier - Przewodniczący Rady Powiatu, Czesław Kosiba - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie i Ludwik Węgrzyn - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Liczba poruszanych spraw była obszerna i dotyczyła m. in. rozbudowy budynku PSP w Bochni, wprowadzania specjalizacji dla jednostek i odpowiedniego zakupywania sprzętu, konieczności zmian w przepisach prawnych (sprawa ekwiwalentu, finansowania zakupów samochodów), szkoleń poprzez internet (e-learning), konieczności uproszczenia dokumentacji finansowej w OSP, organizowania imprez dla strażackich oldbojów itd.
    Spotkanie zakończyła prezentacja sprzętu łączności (radiokomunikacyjnego).  Sławomir Janus z krakowskiej firmy "Tetratronik" opisał i zademonstrował system alarmowania DSP-50.

wstecz