TYDZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

     Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, czujesz się poszkodowany, ale nie wiesz co powinieneś zrobić? Zgłoś się do Prokuratury Rejonowej !
     6 lutego 2008 r. Zastępca Prokuratora Rejonowego w Bochni pan Mieczysław Dzięgiel wysłał do środków masowego przekazu pismo o następującej treści: "W okresie od 22 lutego do 29 lutego 2008 roku przypada Tydzień Ofiar Przestępstw. Podobnie jak w latach ubiegłych - prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Bochni włączą się do akcji niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w szczególności poprzez udzielanie ofiarom przestępstw porad oraz informacji o przysługujących uprawnieniach. W powyższym terminie wszyscy chętni będą przyjęci przez prokuratora w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Bochni przy ul. Windakiewicza 9/2 - w godzinach od 9.00 do 15-tej.

wstecz