INFORMACJA WÓJTA GMINY TRZCIANA W SPRAWIE WYWOZU ŚMIECI

    Wójt Gminy Trzciana informuje, że w związku z Rozporządzeniem z dnia 6 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 723) zmieniającym Rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska od 1 stycznia 2008 roku ulega zmianie opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowiskach odpadów z 15.39 zł za tonę na 75,00 zł za tonę.
   W związku z powyższym od dnia 01.01.2008 r. wzrastają ceny usług za odbiór odpadów z terenu Gminy Trzciana.
Poniżej przedstawiamy oferty cenowe firm, które uzyskały zezwolenie Wójta Gminy Trzciana na odbiór odpadów z terenu Gminy Trzciana.

                                                                                                            Wójt Gminy Trzciana
                                                                                                                  Józef Nowak


OFERTA CENOWA FIRM:

I. Zbiór i Segregacja odpadów "TRASZKAN"s.c S.F.Z Sroka
32-413 Zegartowice 105, tel. (012) 271-51-17

Gospodarstwo domowe /pakiet A - 117,00 zł /brutto/ rocznie
Gospodarstwo dwuosobowe lub zamieszkujące sezonowo /pakiet B - 52,00 zł /brutto/ rocznie
Osoby zamieszkujące samotnie /pakiet C - 26,00 zł /brutto rocznie
Dodatkowe worki czarne - 7,00 zł /brutto sztuka
Dodatkowe worki na recykling - 1,00 zł /brutto sztuka
Pojemnik 1201 1 x w miesiącu - 9,63 zł /brutto jednorazowe opróżnienie
Pojemnik 1201 2 x w miesiącu - 8,56 zł /brutto jednorazowe opróżnienie
Pojemnik 2401 1 x w miesiącu - 18,19 zł /brutto jednorazowe opróżnienie
Pojemnik 2401 2 x w miesiącu - 17,12 zł /brutto jednorazowe opróżnienie
Kontener KP7 - 7m3 - 385,00 zł /brutto

II. Usługi Ascenizacyjne - Jerzy Żuławiński
32-410 Dobczyce, ul. Jagielońska 27
tel. 012/ 2712142, e-mail: uajz@poczta.onet.pl

Pojemnik 1201 - 13,08 zł / netto za jednorazowy wywóz z częstotliwością opróżniania co 14 dni
Pojemnik 1201 - 13,08 zł / netto za jednorazowy wywóz z częstotliwością opróżniania co 28 dni,
Pojemnik 2401 - 24,30 zł / netto za jednorazowy wywóz z częstotliwością opróżniania co 14 dni,
Pojemnik 2401 - 24,30 zł / netto za jednorazowy wywóz z częstotliwością opróżniania co 28 dni,

Pojemnik 11001 - 110,00 zł / netto za jednorazowy wywóz z częstotliwością opróżniania co 14 dni
Pojemnik 11001 - 110,00 zł/ netto za jednorazowy wywóz z częstotliwością opróżniania co 28 dni,

Worek 1201 - 13,08 zł / netto za jednorazowy wywóz z częstotliwością wywozu co 14 lub 28 dni.
Kontener KP-7 (7m3) - 600,00 zł / netto na zgłoszenie telefoniczne.
Do podanych cen należy doliczyć 7% VAT.
Są to ceny wywozów zorganizowanych dotyczących większej ilości osób, w przypadku klientów indywidualnych ceny mogą ulec zmianie.

III. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 31 - 580 Kraków, ul. Nowohucka 1
tel. 012/6462300, www.mpo.krakow.pl

Wysokości opłat za odbiór odpadów i częstotliwość wywozu:

Opróżnienie pojemnika 120 l - 11,94 zł + 7% VAT - 13 razy w roku,
Opróżnienie pojemnika 120 l - 9,56 zł + 7% VAT - 26 razy w roku,
Opróżnienie pojemnika 240 l - 19,21 zł + 7% VAT - 13 razy w roku,
Opróżnienie pojemnika 240 l - 17,72 zł + 7% VAT - 26 razy w roku,
Odbiór odpadów w kontenerach PA1.1 i KP7 - 52,00 zł / m3 + 7% VAT
Pojemniki MPO dostarcza nieodpłatnie.

Firma prowadzi segregacje odpadów w trzech frakcjach i gromadzenie ich na terenie posesji w workach foliowych z nadrukiem:
-    papier w kolorze niebieskim,
-    szkło w kolorze zielonym,
-    plastyk w kolorze czerwonym,
-    worki dostarczane są nieodpłatnie,
-    odbiór odpadów wysegregowanych - 1 raz w miesiącu.
-    odbiór odpadów wielkogabarytowych - 2 razy w roku (w cenie usługi podstawowej nieodpłatnie)


                                                                                  Trzciana, dnia 20.02.2008 r.

wstecz