SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE PO KL

Kapitał Ludzki w Małopolsce.

    Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone najnowszym konkursom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Spotkanie będzie miało miejsce 19 marca 2008 roku w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Krakowie, Al. 29 Listopada 46, w godz. 9.30 - 13.30.

    Na spotkaniu omawiane będą m.in.:
1. Typy projektów możliwych do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 28 lutego 2008 r.
2. Procedura naboru wniosków konkursowych w kontekście Działania 6.3, Poddziałania 7.2.1, Poddziałania 8.1.3, Poddziałania 9.1.2.
3. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL.
        
    Aby zgłosić się na spotkanie należy wypełnić poniższą tabelę oraz odesłać ją na adres mailowy efs@wup-krakow.pl, w temacie e-maila wpisując 19.03.08 Kraków.

Treść zgłoszenia:

Zgłoszenie na spotkanie informacyjne w dniu 19 marca 2008 r. - Konkursy PO KL ogłoszone 28 lutego 2008 r. - możliwości dofinansowania projektów
Imię i nazwisko uczestnika    .....
Instytucja    ....
Telefon kontaktowy    ....
E-mail    ....

    O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają potwierdzenie drogą mailową w terminie do 3 dni od wysłania zgłoszenia na spotkanie. Szczegółowych informacji udziela Joanna Burdek oraz Monika Jamróz pod numerem telefonu 012 428 78 20.

Joanna Burdek - Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
tel. 012 4287820
jbur@wup-krakow.pl
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
pokój 507

wstecz