XI WIŚNICKA PARADA ORKIESTR DĘTYCH

Przemarsz Orkiestry Dętej OSP w Leszczynie i grupy cziliderek.

    Orkiestra Górnicza z Bochni, Orkiestra Dęta KWK "Brzeszcze Silesia" z Brzeszcz, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Baczkowa, Miejska Orkiestra Dęta Miasta Brzeska, Orkiestra Reprezentacyjna AGH z Krakowa, Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnawy, Parafialno - Gminna Orkiestra Dęta z Sobolowa i Orkiestra Dęta OSP z Leszczyny - to uczestnicy konkursowej części XI Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych.

XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych. XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych.
XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych. XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych.

    Impreza zorganizowana przez Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu miała miejsce 18 maja 2008 r. w centrum Nowego Wiśnicza. Każda z orkiestr zagrał trzy utwory na scenie i jeden w marszu. Parada była jednocześnie eliminacją do XXXI Festiwalu Orkiestr Dętych Małopolski "Echo Trombity" w Nowym Sączu (20-22 czerwca). Dla muzyków z Leszczyny, grających pod batutą kapelmistrza Włodzimierza Pietrasa, był to kolejny udany występ. Zespół wykonał w przemarszu melodię "Holiday in Austria", a potem na estradzie jeszcze trzy inne utwory: "Wiosenne medytacje" (wiązanka melodii z repertuaru zespołu "Skaldowie"), "City 2000" oraz "Posauen Express". Muzykom towarzyszyła w przemarszu leszczyńska grupa cziliderek "Lets Dance", prowadzona przez panią Beatę Pyrz. Występ obserwowała liczna widownia, wśród której była  spora grupa sympatyków leszczyńskich zespołów. Grupa "Lets Dance" wystąpiła także przed szeroką publicznością, prezentując na estradzie kilka tańców z własnego, bogatego już repertuaru.

XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych. XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych.
XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych. XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych.
XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych. XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych.
XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych. ork12.jpg (18193 bytes) XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych.
XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych. XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych.

   Wszystkie orkiestry zaprezentowały się w konkursie bardzo dobrze, co znalazło odbicie w werdykcie Komisji Konkursowej, która doceniając wysoki poziom muzyczny zespołów, zakwalifikowała wszystkie orkiestry do XXXI Festiwalu Orkiestr Dętych Małopolski "Echo Trombity" w Nowym Sączu, który odbędzie się w dniach 20-22 czerwca br.
     Bardzo gorąco przez licznie zebraną publiczność przyjęta została Parafialno - Gminna Orkiestra Dęta z Sobolowa, dyrygowana przez kapelmistrza Stanisława Chmielka, która nie tylko wzięła udział w przesłuchaniach konkursowych, ale dała także ponad godzinny koncert, którego końcową cześć dedykowała m. in. organizatorom imprezy: Urzędowi Miejskiemu i Miejskiemu Domowi Kultury w Nowym Wiśniczu.
    Na zakończenie Parady połączone siły kilku orkiestr zagrały dwa utwory: "Strażacki szyk" i "Marsz biesiadny", po czym Stanisław Migacz ogłosił werdykt jury.

XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych. XI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych.

    Komisja Artystyczna (Zenon Drabiński - przewodniczący, Józef Bartusiak, Stanisław Migacz) przyznała nagrody w czterech kategoriach: 1. Orkiestr zakładowych - I miejsce - Orkiestra Dęta KWK "Brzeszcze Silesia", II miejsce - Orkiestra Górnicza z Bochni; 2. Orkiestr działających przy stowarzyszeniach i domach kultury: I miejsce - Orkiestra Dęta z Baczkowa, II miejsce - Miejska Orkiestra Dęta Miasta Brzeska, III miejsce - Orkiestra Reprezentacyjna AGH z Krakowa;3 Orkiestr parafialnych: I miejsce - Parafialno - Gminna Orkiestra Dęta z Sobolowa; 4. Orkiestr strażackich: III miejsce - Orkiestra Dęta OSP z Leszczyny, wyróżnienie: Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnawy.
     Puchary ufundowane przez Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, wręczone zostały przez wiceprezesa zarządu Jana Kuliga i członka zarządu Krzysztofa Kokoszkę, obu orkiestrom strażackim uczestniczącym w Paradzie.

[wstecz]