IMIĘ I SZTANDAR DLA PSP W ŁĄKCIE DOLNEJ - CZ. I.

 Uroczystości rozpoczęto od mszy św. w trzciańskim kościele.   Młodzież szkolna zgromadzona na nabożeństwie.
Uroczystości rozpoczęto od mszy św. w trzciańskim kościele. Młodzież szkolna zgromadzona na nabożeństwie.

     17 maja 2008 roku miała miejsce uroczystość nadania imienia, sztandaru oraz odsłonięcia tablicy ku czci Patronki Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej - Świętej Kingi. Ten najważniejszy dla całej społeczności szkolnej dzień rozpoczęto od udziału we mszy świętej, odprawionej w trzciańskim kościele parafialnym. Podczas koncelebrowanego nabożeństwa ks. prałat Józef Piech (rodak z Łąkty Dolnej) dokonał poświęcenia sztandaru z wizerunkiem Patronki Szkoły.
    Po powrocie do szkoły dokonano poświęcenia i odsłonięcia umieszczonej na ścianie frontowej budynku szkolnego tablicy pamiątkowej ku czci Świętej Kingi, a następnie - już w salce gimnastycznej - kontynuowano uroczystość. Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Śliwa odczytał uchwałę Rady Gminy w Trzcianie o nadaniu PSP w Łąkcie Dolnej imienia Świętej Kingi. Miało tu miejsce przekazanie sztandaru dla szkoły i uroczyste ślubowanie uczniów, którzy zaprezentowali także okolicznościowy montaż słowno - muzyczny. Uroczystość w kościele i szkole uświetniła Orkiestra Dęta Kopalni Soli w Bochni.

 Przed ołtarzem głównym poczet sztandarowy rodziców. Uczniowie i nauczyciele czytali teksty modlitw.
Przed ołtarzem głównym poczet sztandarowy rodziców. Uczniowie i nauczyciele czytali teksty modlitw.

   Poranne nabożeństwo w trzciańskim kościele rozpoczęło się o godzinie 9.00. W ławkach zasiedli zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Przed ołtarzem stanął poczet sztandarowy złożony z rodziców: Elżbiety Śliwa, Krystyny Gacek i Andrzeja Wolaka. Mszę świętą celebrowało czterech księży: Marek Tabor - kapelan Sióstr Klarysek w Starym Sączu, ks. prałat Józef Piech - proboszcz Parafii w Mikluszowicach (rodem z Łąkty Dolnej), ks. proboszcz z Trzciany Władysław Midura i ks. katecheta Iwan Cabaj.

Homilię wygłosił ks. Marek Tabor - kapelan sądeckich klarysek. patronkalakata06.jpg (16445 bytes)
Homilię wygłosił ks. Marek Tabor - kapelan sądeckich klarysek. Ceremonia poświęcenia sztandaru szkolnego.
Mszę św. celebrowało czterech kapłanów. Nabożeństwo uświetniła Orkiestra Dęta Kopalni Soli w Bochni.
Mszę św. celebrowało czterech kapłanów. Nabożeństwo uświetniła Orkiestra Dęta Kopalni Soli w Bochni.

     W homilii ks. Tabor odpowiadał na pytanie: dlaczego wybór Św. Kingi na Patronkę PSP w Łąkcie Dolnej jest dobrym wyborem. Przybliżył życiorys Świętej, wskazując na bardzo potrzebne w procesie wychowawczym cechy charakteru. Po kazaniu miała miejsce uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły. Nabożeństwo uświetniła swoją grą Orkiestra Dęta Kopalni Soli w Bochni.

  Uczestnicy nabożeństwa. Wyjście z kościoła.
Uczestnicy nabożeństwa. Wyjście z kościoła.

   Po zakończeniu mszy świętej jej uczestnicy opuścili kościół i autobusem oraz samochodami pojechali w stronę Łąkty Dolnej. Spod zakładu "Hydrosprzęt", kolumna uczniów z pocztem sztandarowym rodziców, prowadzona przez orkiestrę przeszła na teren szkoły, gdzie zatrzymała się przed wejściem do budynku.

Przemarsz do szkoły. patronkalakata12.jpg (15953 bytes)
Przemarsz do szkoły. Zbiórka przed szkołą.
Błogosławienie tablicy ku czci Patronki. Dyr. Jolanta Młyńska i Wiesław Kukla dokonują odsłonięcia tablicy.
Błogosławienie tablicy ku czci Patronki. Dyr. Jolanta Młyńska i Wiesław Kukla dokonują odsłonięcia tablicy.
Tablica ku czci Św. Kingi. Uczniowie obserujący odsłonięcie tablicy.
Tablica ku czci Św. Kingi. Uczniowie obserwujący odsłonięcie tablicy.

     Tutaj miała miejsce ceremonia pobłogosławienia granitowej tablicy, zamontowanej na ścianie budynku. Na tablicy, ufundowanej przez sponsora, wygrawerowano podobiznę Patronki i zamieszczono motto - słowa Rebeki Smith "Dobroć jest kluczem do serca ludzkiego" oraz napis: "Ku czci Św. Kingi - Patronki Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej. Po odmówieniu modlitwy i pokropieniu tablicy wodą święconą przez ks. prałata Piecha, pani dyrektor Jolanta Młyńska wspólnie z fundatorem tablicy panem Wiesławem Kuklą dokonali odsłonięcia tablicy poprzez ściągnięcie z niej przewieszonej biało - czerwonej szarfy.
    Po tej ceremonii wszyscy weszli do salki gimnastycznej szkoły, gdzie wkrótce rozpoczęła się kolejna część uroczystości.

RELACJA CZ. II >>>

wstecz