VII. GMINNY KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

   VI. Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym.

  VI. Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym.

     W dniu 3 czerwca 2008 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej odbył się VII. Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym dla klas czwartych, organizowany przy współpracy z policją. Wiedzę i umiejętności uczniów sprawdzała komisja w składzie: st. post. mgr Katarzyna Kaczmarek, mł. asp. Jacek Trzeciak, nauczycielki: Jolanta Młyńska, Cecylia Piskorz i Dorota Grabowska.
    Najwięcej punktów z egzaminu praktycznego (tor przeszkód i miasteczko komunikacyjne) uzyskał uczeń PSP im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej Jakub Kukla, natomiast z egzaminu teoretycznego (test) uczniowie PSP im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce: Konrad Szumański i Gabriela Grabowska., którzy też uzyskali najlepsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej tzn. I miejsce - Konrad Szumański, II miejsce - Gabriela Grahowska,  III miejsce - Jakub Kukla.

VI. Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym. VI. Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym.
VI. Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym. VI. Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym.

   Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy. Natomiast w klasyfikacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja PSP w Kierlikówce, która otrzymała puchar. Fundatorem nagród w tej imprezie, zorganizowanej w ramach  programu profilaktyczne - wychowawczego pt. "Życie i zdrowie to moje największe wartości", realizowanego w PSP w Łąkcie Dolnej, był Urząd Gminy w Trzcianie.

 wstecz.