ZŁOTE GODY JUBILATÓW Z GMINY TRZCIANA

Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana.

Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana.
Kierownik USC w Trzcianie Wanda Surma wita gości w imieniu organizatorów uroczystości.

    Zawarli związek małżeński w 1958 roku i zgodnie przeżyli z sobą 50 lat. Z tej wspaniałej okazji Urząd Stanu Cywilnego w Trzcianie, kierowany przez panią Wandę Surma, zorganizował uroczystość, która miała miejsce 24 września 2008 roku w Świetlicy Gminnej w Trzcianie. Przybyło na nią 6 par Złotych Jubilatów: Państwo: Stanisława i Stefan Giza z Ujazdu, Genowefa i Kazimierz Kukla oraz Genowefa i Izydor Mróz z Łąkty Dolnej, Kazimiera i Józef Pijanowscy z Kamionnej, Melania i Piotr Kłósek oraz Zofia i Józef Mroczek z Trzciany. Wszyscy otrzymali medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przyznane przez Prezydenta RP. Jubilatów udekorował Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak. Wręczono im także listy gratulacyjne od Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera i Wójta Gminy Trzciana. Świadkami tej sympatycznej uroczystości byli także licznie przybyli członkowie rodzin Jubilatów. Uroczystość uświetnił koncert grupy młodzieżowej "M-Teens" z Kierlikówki.

Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana. Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana.
Koncert dla Jubilatów zaprezentował zespół "M-Teens" z Kierlikówki.

     Zwracając się do zebranych Wójt Gminy Józef Nowak, nie tylko złożył Złotym Jubilatom gratulacje, ale także podziękował im za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków rodzinnych i wychowanie swoich dzieci i wnuków. Do życzeń dołączył się także Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie pan Ryszard Śliwa, który wznosząc toast życzył Jubilatom przede wszystkim dużo zdrowia.
    Prowadząca uroczystość pani Wanda Surma w swoim krótkim wystąpieniu powiedziała, że to spotkanie i przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia, są wyrazem uznania za długoletnie i zgodne pożycie małżeńskie Jubilatów. Złożyła im gratulacje i poinformowała także, że Wójt Gminy Trzciana przekazał List Gratulacyjny Państwu Stefanii i Władysławowi Puchała - Jubilatom, którzy w tym roku obchodzą 65- lecie zawarcia związku małżeńskiego, ale niestety ze względu na stan zdrowia nie mogli przybyć na tę uroczystość.
     Świadkami tego wydarzenia byli także licznie przybyli członkowie rodzin Jubilatów. Uroczystość uświetnił koncert młodzieży z Kierlikówki - grupy „M-Teens”, założonej i prowadzonej przez panią Małgorzatę Mikołajek, którą tym razem zastępowała pani Bożena Grabowska.

Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana. Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana.
Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak udekorował Jubialatów medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie".
Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana. Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana.
Listy gratulacyjne od Wojewody przekazał Ryszatd Śliwa. Kwiaty i gratulacje od Sekretarza Gminy Danuty Michniak - Dutkiewicz.
Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana. Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana.
Na uroczystość licznie przybyli członkowie rodzin. Życzenia Jubilatom złożył Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak.
Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana. Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana.
Toast za dalszą pomyślność Złotych Jubilatów i ich rodzin.
Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana. Złote Gody Jubilatów z Gminy Trzciana.
Kwiaty, gratulacje i życzenia od członków rodzin Dostojnych Jubilatów.

Na pamiątkowej fotografii Złoci Jublilaci i organizatorzy uroczystości.

Na pamiątkowej fotografii Złoci Jubilaci i organizatorzy uroczystości.

RELACJA WIDEO Z UROCZYSTOŚCI

wstecz.