GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 2008.

     Po raz pierwszy od reaktywowania Gminy w Trzcianie w 1995 roku władze samorządowe wspólnie z Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie zorganizowały gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak i dyrektor Andrzej Kącki zaprosili na nie czynnych i emerytowanych nauczycieli z terenu Gminy. Uroczystość miała miejsce 15 października 2008 roku w sali gimnastycznej w Trzcianie. Przybyło ponad 90 osób. Po części artystycznej w wykonaniu młodzieży szkolnej ze szkoły podstawowej i tutejszego gimnazjum, odbyła się ceremonia wręczenia Nagród Wójta Gminy Trzciana i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa, które prowadzi szkołę w Rdzawie. Wszystkim nauczycielom, w tym także księżom katechetom, zespół wokalno - instrumentalny odśpiewał życzenia "Ad multos annos", a uczniowie wręczyli każdemu przybyłemu pracownikowi oświaty kwiaty.

Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie.

Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie.
Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie. Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie.
Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie. Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie.
Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie. Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie.
Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie. Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie.
Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie. Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie.
Dzień Edukacji Narodowej 2008 w Trzcianie.

    Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej miało charakter uroczystej akademii, w której uczestniczył szkolny poczet sztandarowy. Przybyłych gości powitał dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie - pan Andrzej Kącki. W słowie wstępnym zwrócił uwagę na to, że jest to pierwsze spotkanie tak licznej grupy nauczycieli z terenu Gminy Trzciana. Przypomniał, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa nauczyciel, borykający się często z wieloma trudnościami. Ale wszystko potrafi wynagrodzić wdzięczność wychowanków. Dyrektor swoje krótkie wystąpienie zakończył życzeniami. Potem zaprosił na występ młodzieży szkolnej - uczniów miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum. Zaprezentowali oni program przygotowany pod kierunkiem pań nauczycielek: Józefy Rosiek, Marty Błasińskiej, Renaty Paruch. Był to urozmaicony program, na który złożyły się skecze i piosenki, w większości dedykowane poszczególnym grupom nauczycieli: polonistom, matematykom itd.
    Potem rozpoczęła się część oficjalna. Głos zabrał Wójt Gminy Józef Nowak. - Jest mi niezmiernie miło spotkać się z Wami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Postanowiliśmy spotkać się w gronie nauczycieli czynnych i tych, którzy przeszli już na zasłużoną emeryturę - powiedział Wójt i szczególnie gorąco powitał swoją nauczycielkę - panią Stanisławę Kurzeja. Po kilku słowach refleksji i zapowiedzi, że odtąd spotkania z wszystkimi nauczycielami odbywać się będą corocznie, choć w różnych placówkach oświatowych, przystąpił do wręczania Nagród Wójta Gminy Trzciana. Otrzymały je następujące osoby: panie Izabela Sroka - dyrektorka PSP w Kierlikówce, Dorota Grabowska - nauczycielka PSP w Kierlikówce, Jolanta Król - nauczycielka Zespołu Szkół w Leszczynie i Barbara Sroka - nauczycielka PSP w Kamionnej. . Wśród nagrodzonych, nie przez Wójta, ale przez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa, znalazły się panie nauczycielki z PSP w Rdzawie, dla której to szkoły organem prowadzącym jest właśnie wspomniane Stowarzyszenie. Nagrody dla pani dyrektor Barbary Szumańskiej i nauczycielki Marii Łukasik wręczył prezes zarządu pan Jerzy Dudek. Swoje nagrody wręczył także Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie - pan Andrzej Kącki.     
     Okolicznościowe życzenia złożył nauczycielom pan Ryszard Śliwa - Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie, który swój bukiet kwiatów przekazał na ręce swojej byłej nauczycielki - pani Władysławie Michniak.
    Młodzież zakończyła swój występ pieśnią "Ad multos Annos", podczas której wszystkim obecnym na sali pracownikom oświaty wręczone zostały róże.
     Za zaproszenie i dostarczenie wielu wzruszeń podziękował emerytowany dyrektor szkoły w Trzcianie - pan Józef Korta, mieszkający aktualnie w Nowym Wiśniczu. - Nie sposób nie zabrać głosu i podziękować za zaproszenie oraz wspaniały występ młodzieży. Dziękuję szczególnie za zaproszenie emerytów. Nam przyszło pracować w zupełnie innych warunkach, ale pracowaliśmy z całych sił i dawaliśmy z siebie wszystko, aby dobrze nauczyć i wychować młodzież - powiedział emerytowany dyrektor, wspominając jeszcze i dziękując swoim byłym pracownikom - nauczycielkom Szkoły Podstawowej w Trzcianie. Swoje wystąpienie zakończył życzeniami dla wszystkich pracowników trzciańskiej edukacji.
     Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się nieoficjalna część spotkania. Przy ciastkach, kawie i herbacie wspominano dawne czasy, dzielono się refleksjami o oświacie sprzed lat i współczesnej edukacji, realizowanej w jakże innych, lepszych warunkach.

 wstecz.