ZESPÓŁ SZKÓŁ W LESZCZYNIE
W 90. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej w Zespole Szkół w Leszczynie.
Obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej w Zespole Szkół w Leszczynie.

      Bardzo urozmaicony i pomysłowy był program przedstawiony przez młodzież Zespołu Szkół w Leszczynie koleżankom, kolegom, rodzicom, nauczycielom i zaproszonym gościom z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia miała miejsce 12 listopada 2008 roku w sali gimnastycznej szkoły. Uczniowie prezentowali nie tylko wiedzę o walce Polaków o niepodległość w powstaniach narodowych i I. wojnie światowej, ale umiejętnie wplatali w to wiersze i pieśni, a nawet tańce. Uczniowie zaprezentowali pięknego, dostojnego poloneza i żwawego krakowiaka. Do śpiewu akomapaniował szkolny zespół muzyczny, siedmioosobowa grupa grająca na instrumentach dętych. Ogłoszono także wyniki dwóch okolicznościowych konkursów i wręczono laureatom nagrody. Imprezą towarzyszącą była wystawa obrazów namalowanych przez uzdolnioną plastycznie uczennicę klasy III gimnazjum Monikę Babraj.

Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie. Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie.
Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie. Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie.
Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie. Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie.
Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie. Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie.
Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie. Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie.

      Za przygotowanie tak bardzo urozmaiconego, barwnego i dostarczającego dużo przeżyć i wiedzy programu podziękowała najpierw dyrektor  Zespołu Szkół w Leszczynie - pani Maria Dyrdał, a następnie - w imieniu zaproszonychgości i rodziców - Sekretarz Gminy Trzciana - pani Danuta Michniak Dutkiewicz. Słowa uznania skierowane były nie tylko do występującej młodzieży, ale także do autorki scenariusza i osoby, któa na próbach z młodzieżą spędziła wiele czasu - nauczycielki tej szkoły - pani Anny Dziedzic.

Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie. Uroczysta akademia w ZS w Leszczynie.
Wręczanie nagród laureatom szkolnych konkursów. Mały wernisaż wystawy plastycznej Moniki Babraj.
Wystawa prac Moniki Babraj. Wystawa prac Moniki Babraj.
Wernisaż uświetnił szkolny zespół muzyczny. Autorka prac z panią dyrektor Marią Dyrdał.
RELACJA WIDEO

wstecz