"BESKIDEK" W DZIAŁANIU

            beskideklistopad01.jpg (14598 bytes)

  beskideklistopad02.jpg (14238 bytes)

Spotkanie prowadziła pani Joanna Bobowska.

       W marcu 2008 roku została utworzona przez 11 gmin Grupa Partnerska Subregionu Małopolski Południowej i przyjęła ona nazwę "Beskidek". Jedną z tych gmin jest Trzciana, a jej reprezentantem w Prezydium Grupy jest pan Piotr Legień. Jednym z ważniejszych zadań "Beskidka" jest ochrona dziedzictwa środowiska naturalnego i kulturowego. Jedną z form realizacji tego zadania będzie tworzenie ekomuzeów. Tym właśnie tematom poświęcone było spotkanie mieszkańców Gminy Trzciana zainteresowanych tą tematyką, które odbyło się 3 listopada 2008 roku w salce gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej. Bezpośrednim organizatorem tego spotkania była pani Joanna Bobowska - koordynator Grupy Partnerskiej "Beskidek".

Wystawka. Wystawka.
W salce zrobiono wystawkę prac miejscowych artystów oraz niektórych dawnych sprzętów.

    Na początku spotkania pani koordynator przybliżyła zebranym ideę działania "Beskidka", a potem wspólnie pracowano nad mapą zasobów dziedzictwa środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Gminy Trzciana. Podawano i zapisywano informację o różnych elementach dziedzictwa lokalnego, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu sieci ekomuzeów. Podobnie jak w innych regionach, także tu przez wiele wieków tworzone były tradycje kulinarne, rzemieślnicze oraz duchowe, które niestety w ostatnich dziesiątkach lat stały się zapomniane lub znikały z krajobrazu. To co pozostało lub udało się ostatnio odnaleźć i zabezpieczyć służyć może idei ekomuzeów.

Uczestnicy spotkania.

Uczestnicy spotkania.

Uczestnicy spotkania.

Uczestnicy spotkania.

Uczestnicy spotkania podczas tworzenia mapy dziedzictwa lokalnego.

       Ekomuzea to sposób na kompleksowe podejście do ochrony zasobów dziedzictwa i jego prezentacji. Ma to być czynione w sposób "żywy", co oznacza, że w jego tworzeniu sami mieszkańcy. Odbiorcami przekazu mają być zarówno sami mieszkańcy, jak i turyści. Znakomicie mogą one służyć promocji lokalnej kultury, w tym produktów lokalnego rzemiosła i rolnictwa. Ekomuzea - to nie tylko różne atrakcje rozproszone w terenie, ale także warsztaty, pokazy, sieć szlaków turystycznych i ścieżek np. przyrodniczych i cykliczne imprezy.
    Okazuje się, że Gminy Trzciana dysponuję wieloma zasobami, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu ekomuzeów. Pani Joannie zapisującej zgłoszone propozycje potrzeba było aż 5 dużych kart papieru. Teraz zebrany materiał będzie usystematyzowany i opracowany pod kątem konkretnych działań.
    Podobne spotkania już się odbyły, albo dopiero się odbędą w pozostałych gminach Grupy Partnerskiej "Beskidek", działającej w gminach: Trzciana, Łapanów, Żegocina, Gdów, Dobczyce, Lanckorona, Mucharz, Raciechowice, Siepraw, Stryszów, Sułkowice.

 wstecz.