SUKCES TRZCIAŃSKICH GRUP WOKALNYCH

Konkurs laureatów poprowadzili: Agnieszka Żołna - Zdunek i  Leszek Marszałek.

Maciej Mika z Klubu 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.

Konkurs laureatów poprowadzili: Agnieszka Żołna - Zdunek i  Leszek Marszałek.

Maciej Mika z Klubu 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.

    Dużym sukcesem dwóch grup wokalnych z terenu Gminy Trzciana zakończył się VI. Małopolski Konkurs Piosenki Żołnierskiej "Żołnierskie mormorando". W dwudniowej imprezie (6 listopada 2008 roku przesłuchania konkursowe, 9 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz koncert laureatów) wzięło udział 34 solistów i aż 16 zespołów, właściwie z całej Małopolski. Na deskach sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Nowym Wiśniczu wystąpili m. in. wykonawcy z Krakowa, Gorlic, Brzeska, Bochni, Myślenic. Oczywiście największą grupę stanowili młodzi piosenkarze i muzycy z terenu powiatu bocheńskiego.
   Jury pod przewodnictwem pana Stanisława Migacza z MCK "Sokół" w Nowym Sączu przyznało wyróżnienia i nagrody w trzech grupach wiekowych solistów oraz w jednej grupie zespołów. W tej ostatniej I miejsce zdobyły "Śpiewające Gitary" - wieloosobowy zespół wokalno - instrumentalny Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie, prowadzony od kilku już lat przez panią Martę Błasińską - nauczycielkę Publicznego Gimnazjum w Trzcianie.

 "M-Teens" na koncercie laureatów. "Spiewające Gitary" - I miejsce w kategorii zespołów.
"M-Teens" na koncercie laureatów. "Spiewające Gitary" - I miejsce w kategorii zespołów.

     Kolejny sukces zanotował także zespół "M-Teens" z Parafii w Kierlikówce, prowadzony przez panią Małgorzatę Mikołajek i instruktora - pana Marka Sobczyka. Dziewczęcy oktet wykonaniem "Roty" zyskał uznanie Komisji Konkursowej i zajął III równorzędnie miejsce, które podzielił z "Wolną Grupą Marcina" z Nowego Wiśnicza.
    Obu zespołom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

PROTOKÓŁ KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

     Komisji Artystycznej VI. Małopolskiego Konkursu Piosenki Żołnierskiej "Żołnierskie Mormorando" Nowy Wiśnicz
6 listopada 2008 r.
     Komisja Artystyczna w składzie:
1 Przewodniczący Komisji - Stanisław Migacz - instruktor ds. muzyki w MCK "Sokół" w Nowym Sączu,
2. Członek Komisji - Stanisław Domański - muzyk, dyrygent, były dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Bochni,
3. Członek Komisji - Radosław Brydniak - muzyk, nauczyciel, kapelmistrz Orkiestry Dętej z Baczkowa,
po wysłuchaniu 34 solistów i 16 zespołów postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:
W KATEGORII SOLISTÓW:
grupa wiekowa: 11 - 13 lat
- l miejsce i nagrodę rzeczową dla Małgorzaty Hodurek ze Szkoły Podstawowej w Porębie,
- dwa równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe dla: Weroniki Trzeciak ze Świetlicy Wiejskiej w Połomiu Dużym
i Aleksandry Gut z Nowego Wiśnicza,
- dwa równorzędne III miejsca i nagrody rzeczowe dla Dawida Irzyk ze Szkoły Podstawowej w Porębie i Kaji Kulczyckiej
z Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu,
- II wyróżnienia dla Gabrieli Fijoł ze Szkoły Podstawowej w Wieliczce i Pauliny Zagórskiej ze Świetlicy Wiejskiej w Połomiu Dużym.
grupa wiekowa 14 - 17 lat
- l miejsce i nagrodę rzeczową dla Kariny Banaś z Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu,
- II miejsce oraz nagrody rzeczowe dla Daniela Kądzieli z Zespołu Szkół nr 3 w Bochni,
- III miejsce oraz nagrodę rzeczową dla Piotra Piecha z Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej,
- wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową dla Katarzyny Kozub z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku.
grupa wiekowa powyżej 18 lat
- l miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200,-zł. (słownie: dwieście złotych 00/100), Maciejowi Mika z Klubu 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie,
- II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150,- zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) dla Sylwii Plewa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku,
- III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 100,- zł. (słownie: sto złotych 00/100), dla Renaty Możdżeń z l LO w Bochni.
W KA TEGORII ZESPOŁÓW:
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,-zt. (słownie: czterysta złotych " 00/100) Zespołowi "Śpiewające Gitary"
z Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie

dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200,-zł. (słownie: dwieście złotych 00/100) każda, dla Zespołu "Szum" ze Świetlicy Wiejskiej w Połomiu Dużym i kwartetu wokalnego: Alicja Biela, Aleksandra Ozga, Wiktoria Mizera i Izabella Gablankowska z Gimnazjum nr 2 w Myślenicach,
- dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, dla Zespołu "Wolna Grupa Marcina" działającego przy MOK Nowy Wiśnicz i Zespołu "M-Teens" z Parafii Rzymskokatolickiej w Kierlikówce.
    Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody na konkurs ufundował Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu.
     Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy Komisji Artystycznej:

RELACJA WIDEO
"M-Teens" - Kierlikówka "Śpiewające Gitary" - Trzciana

 wstecz.