BOŻONARODZENIOWE KONKURSY

     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa zaprasza do udziału w konkursach związanych z okresem Bożego Narodzenia. Pierwszy konkurs "Najpiekniejsza szopka bożonarodzeniowa" - rozstrzygany będzie 19 stycznia 2009 r.(dostarczenie prac do 16 stycznia), drugi konkurs "przegląd grup kolędniczych" - odbedzie sie w dniu 22 stycznia 2009 r. (zgłoszenia do 5 stycznia). Rozstrzygniecie obydwu konkursów zaplanowano w Gminnym Centrum Turystyki, Sportu i Rekreacji w Rdzawie. Organizatorem i koordynatorem konkursów jest PSP w Rdzawie. Hasło konkursów "By tradycje nie zanikały, wspólnie spędźmy ten czas".

GMINNY PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH GRUP KOLĘDNICZYCH

Konkurs kolędniczy. "Gwiazdy melodią zaszumią,
Struny się dźwiękiem rozprzędą.
Będziemy sami dźwiękami,
I tą wesołą kolędą”

Cele:
  -  Prezentacja twórczości kolędniczej,
  -  Promocja wykonawców,
   - Pielęgnacja tradycji kolędowania oraz ochrona przed jej zanikaniem,
   - Rozwijanie aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Organizacja konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Rdzawie
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.
3. Zgłoszenia do etapu gminnego prosimy kierować do sekretariatu szkoły osobiście bądź telefonicznie (014 613-63-08) do 5 stycznia 2009 r.
4. Termin konkursu 22 styczeń 2009 r. w PSP w Rdzawie
Regulamin

1. Przegląd odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
- I kategoria kl 0- III,
- II kategoria kl IV-VI,
- III kategoria kl. gimnazjum.
2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu po 1 grupie z każdej kategorii.
3. Czas trwania występu 1 grupy nie może przekroczyć 20 minut.
4. Występy oceniać będzie jury w skład którego zostaną powołani nauczyciele sztuki oraz specjaliści z Muzeum Etnograficznego
5. Jury oceniać będzie:
- bliskość autentycznym tradycjom kolędniczym,
- dobór tekstów,
- poziom wykonania,
- rekwizyty i stroje kolędników.
6. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce. Pozostałe grupy otrzymają dyplomy.
7. Przegląd grup kolędniczych odbędzie się w dniu 22 stycznia 2009 r. w PSP w Rdzawie. Godzina prezentacji poszczególnych grup zostanie ustalona po zebraniu zgłoszeń i podana telefonicznie.
8. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 5 stycznia 2009 r. w sekretariacie PSP w Rdzawie.
Prosimy o podanie liczebności grup. Uwaga: Każda grupa prezentuje tradycyjną kolędę, nie jasełka.

                                                                                      Serdecznie zapraszamy.

GMINNY KONKURS "NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"

Szopka bożonarodzeniowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rdzawie - 16 styczeń 2009 r.

Cele:
·    kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
·    rozwijanie zainteresowań,
·    pobudzanie inwencji twórczej,
·    prezentacja szopek bożonarodzeniowych jako elementu kultury chrześcijańskiej, narodowej i regionalnej.

Organizacja konkursu:
1.    Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Rdzawie.
2.    Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.
3.    Termin dostarczania prac do 16 stycznia 2009 r. w PSP w Rdzawie.

Regulamin konkursu

1.    Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach wiekowych:
- I kategoria kl. I - III,
- II kategoria kl. IV - VI,
- III kategoria kl. gimnazjum.
2.    Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką oraz z dowolnego materiału. Zaleca się do zachowania proporcji pomiędzy wielkością szopki, a wielkością postaci znajdujących się w niej.
3.    Prace mogą być indywidualne lub grupowe( grupą może być klasa).
4.    Rozwiązanie konkursu na etapie szkolnym proponujemy do 15 stycznia 2009r. Z tego etapu jedna z najciekawszych prac z każdej kategorii wiekowej zakwalifikuje się do etapu gminnego. Prace należy dostarczyć do 16 stycznia 2009r. do szkoły w Rdzawie.
5.    Rozwiązanie konkursu na etapie gminnym odbędzie się 19 stycznia 2009 r.
Prace oceniać będzie komisja w składzie powołanym przez koordynatorów konkursu ( o wynikach konkursu i terminie rozdania nagród szkoły zostaną powiadomione telefonicznie).
6.    W pracach konkursowych będą oceniane: zgodność z tematem, bogactwo wyposażenia szopki, oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania pracy.
7.    Do pracy należy dołączyć opis: nazwa szkoły, imię i nazwisko ucznia( grupy, klasy), kategoria, imię i nazwisko opiekuna.
8.    Komisja konkursowa przyzna po 3 nagrody w każdej kategorii.
9.    Istnieje możliwość odebrania prac konkursowych.
10.  Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych do etapu gminnego otrzymają dyplom uczestnictwa.

                                                                           SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zima
Organizatorzy: mgr Barbara Szumańska, Maria Łukasik

[wstecz]