II. GMINNY KONKURS CZYTELNICZY

 II. Gminny Konkurs Czytelniczy.

II. Gminny Konkurs Czytelniczy.

   W dniu 5 czerwca 2009 roku, w Publicznej Szkole Podstawowej w Rdzawie, odbył się II Gminny Konkurs Czytelniczy "Z Bajem w świecie lektur". Uczestniczyło w nim 14 uczniów z klas I-III z wszystkich szkół podstawowych z gminy Trzciana, po jednym reprezentancie z każdej klasy. Uczniów powitała dyrektorka rdzawskiej szkoły - pani Barbara Szumańska. W atmosferę konkursu wprowadziła piękna dekoracja, jadący w wagonikach lokomotywy bohaterowie lektur szkolnych.
   Konkurs odbył się w trzech kategoriach i obejmował znajomość następujących lektur:  "Lokomotywa", "Calineczka", "Plastusiowy pamiętnik" - w klasie pierwszej,  "Szewczyk Dratewka", "Legenda o Złotej Kaczce", "Słoń Trąbalski" - w klasie drugiej, oraz  "Kajtkowe przygody", "Dzieci z Bullerbyn", "Akademia Pana Kleksa" - w klasie trzeciej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to: 32 w klasie I, 42 - w klasie II i 40 w klasie III.
     Komisja konkursowa w składzie: Maria Kącka z PSP w Kierlikówce, Maria Stawarz z PSP w Trzcianie, Cecylia Piskorz z PSP w Łąkcie Dolnej, Maria Dudziak z PSP w Kamionnej, Małgorzata Matras z PSP w Leszczynie i Maria Łukasik z PSP w Rdzawie wyłoniła laureatów:
- w grupie uczniów klas pierwszych: 1. miejsce - Klaudia Kukla - PSP w Kierlikówce - 31pkt, 2. Bartłomiej Kukla - PSP w Łąkcie Dolnej - 30,5 pkt, 3. Anna Dudek - PSP w Rdzawie - 30 pkt;
- w grupie uczniów klas drugich: 1. miejsce - Julia Kącka - PSP w Trzcianie - 42 pkt, dwa równorzędne drugie miejsca: Łukasz Łukasik - PSP w Rdzawie i Natalia Chojecka - PSP w Leszczynie - po 39,5 pkt, 3. Daniel Sędzik - PSP w Kamionnej - 38,5 pkt;
- w grupie uczniów klas trzecich: 1 miejsce - Julia Stawarz - PSP w Trzcianie - 39 pkt, 2. Hubert Chojecki - PSP w Rdzawie - 38 pkt, 3. Rafał Zym - PSP w Łąkcie Dolnej - 37 pkt.
    Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział w konkursie. Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek.
    Pani dyrektor Barbara Szumańska pogratulowała laureatom, podziękowała uczniom za udział  w konkursie, a nauczycielom za przygotowanie uczniów i pracę w komisji.

II. Gminny Konkurs Czytelniczy. II. Gminny Konkurs Czytelniczy.
II. Gminny Konkurs Czytelniczy. II. Gminny Konkurs Czytelniczy.

     Komisja konkursowa podkreśliła wysoki poziom konkursu. Wszyscy uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością lektur szkolnych, o czym świadczą nieznaczne różnice w ilości uzyskanych punktów.

wstecz