Dzień Strażaka w Gminie Trzciana - Rdzawa - 13.06.2009.

   13 czerwca 2009 roku, w sobotnie popołudnie mszą świętą w Kościele Parafialnym w Kierlikówce, podczas której nastąpiło pobłogosławienie nowego samochodu OSP w Rdzawie, zainaugurowane zostały tegoroczne Gminne Obchody Dnia Strażaka.
    Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych i pododdziałów OSP z wszystkich siedmiu jednostek działających na terenie Gminy Trzciana. Dowódca zgrupowania - Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie - Stanisłsw Piasecki wprowadził  je do kościoła w Kierlikówce, w którym na wieczornym nabożeństwie zgromadzili się także parafianie. Po mszy świętej, odprawionej przez ks. proboszcza Marka Zbigniewa Wachowicza w intencji strażaków, z kościoła wyszła procesja, jako, że trwa oktawa Bożego Ciała. Kilka minut później w uroczystym orszaku wyszli do nowego samochodu OSP w Rdzawie ministranci, księża i zaproszeni goście. Odmówiono modlitwę, po czym księża: Marek Wachowicz i Władysław Midura - Kapelan Strażaków Gminy Trzciana - pobłogosławili samochód kropiąc go święconą wodą. Ceremonię obserwowali wszyscy uczestnicy nabożeństwa.
     Dowódca zgrupowania ponownie ustawił pododdziały do przemarszu i orszak, prowadzony przez nowy samochód, Strażacką Orkiestrę Dętą OSP w Leszczynie, grająca pod batutą Włodzimierza Pietrasa, pomaszerował w kierunku pobliskiej Rdzawy. Najważniejszych gości przewieziono natomiast na plac przed rdzawską szkołą konnym pojazdem z Gospodarstwa Agroturystycznego Państwa Jaskułowskich z Rdzawy.

FOTOREPORTAŻ
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Kościół Parafialny w Kierlikówce. Strażackie pododdziały na zbiórce przed kościołem w Kierlikówce.
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Mszę Świętą w intencji strażaków odprawił ks. proboszcz Zbigniew Marek Wachowicz.
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Procesja wokół kościoła (Oktawa Bożego Ciała).
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Księża: Marek Wachowicz i kapelan strażaków ochotników Gminy Trzciana ks.Władysław Midura pobłogosławili nowe auto OSP Rdzawa.
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Zakończenie pierwszej części uroczystości. Przemarsz do Rdzawy.

     Przybywających tutaj gości i mieszkańców wsi powitał spiker uroczystości Jerzy Dudek. Gotowość do rozpoczęcia drugiej części Gminnego Święta Strażaka, przed frontem strażaków Gminy Trzciana, zameldował Prezesowi Zarządu Małopolskiego Oddziału ZOSP RP w Krakowie - posłowi Wiesławowi Wodzie - Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie Stanisław Piasecki. Po odegraniu przez orkiestrę hymnu państwowego głos zabrał  Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak, który powitał zacnych gości, m. in. posła Wiesława Wodę, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka i Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka. W krótkim przemówieniu przypomniał, jak doszło do zakupienia nowego samochodu. Podziękował prezesowi rdzawskiej OSP Franciszkowi Zatorskiemu za wielkie zaangażowanie w działalność strażacką w Rdzawie i zabiegi o zakup nowego samochodu. Podziękował wszystkim, którzy sfinansowali zakup lekkiego samochodu pożarniczego: Radzie Sołeckiej Rdzawy, Radzie Gminy Trzciana, Zarządowi Głównemu ZOSP RP w Warszawie, PZU, Bankowi Spółdzielczemu Rzemiosła w Krakowie - Oddział w Trzcianie. Potem miała miejsce ceremonia przekazania samochodu. Dokumenty wozu i kluczyki Wójt Józef Nowak przekazał w ręce Naczelnika OSP Rdzawa Roberta Grabowskiego, który jest jednocześnie kierowcą tego samochodu. Kierowca uruchomił silnik i sygnały dźwiękowe, co spotkało się z oklaskami zgromadzonych uczestników uroczystości.
    Kolejną częścią strażackiego święta była ceremonia dekoracji zasłużonych strażaków medalami i odznakami. Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali druhowie: Antoni Puto - syn Jana i Kazimierz Pyrz syn Józefa, srebrny - druh Mariusz Kasiński s. Józefa, brązowy - druhowie: 1. Bogdan Król s. Aleksandra, 2. Szczepan Giza s. Stanisława, 3. Marian Maciejasz s. Józefa, 4. Krzysztof Zatorski s. Stanisława, 5. Jerzy Szewczyk s. Jana, 6. Mirosław Furtak s. Grzegorza, 7. Stanisław Hejmo s. Mariana, 8. Andrzej Furtak s. Stanisława, 9. Piotr Legień s. Franciszka (sołtys wsi Kamionna). Medale wręczał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, poseł Wiesław Woda w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie - wójta Józefa Nowaka. Natomiast odznakę "Strażak Wzorowy" druhom: Łapczyński Tadeusz s. Franciszka, Dudziak Jan s. Franciszka, 5. Czapeczka Łukasz s. Władysława wręczył druh Tadeusz Olszewski - sekretarz Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. w asyście Józefa Nowaka - członka ZOP ZOSP RP w Bochni.
    Specjalne podziękowania za wspieranie działalności OSP Trzciana lekarzowi - panu Mariuszowi Lange oraz strażakowi Janowi Satale wręczyli Prezes Zarządu OSP Trzciana Krzysztof Kącki i Naczelnik tej jednostki Janusz Szczur.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Zbiórka pododdziałów na placu przed rdzawską szkołą. W. Woda przyjmuje meldunek S. Piaseckiego.
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Jerzy Dudek w roli spikera uroczystości. Wójt Józef Nowak podczas witania gości.
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
W. Woda dekoruje złotymi medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa". W. Woda dekoruje sołtysa Kamionnej P. Legienia.
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Wręczanie odznak "Strażak Wzorowy". Strażackie podziękowania dla M. Lange i J. Satały.
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Wójt J. Nowak przekazał auto Naczelnikowi OSP Rdzawa R. Grabowskiemu. Za nowe auto podziękował Franciszek Zatorski.

      Po zakończeniu tej części uroczystości głos zabrał Prezes Zarządu OSP Rdzawa Franciszek Zatorski. - W imieniu własnym i naszej jednostki OSP składam serdeczne podziękowanie za przekazany nam nowy samochód ratowniczy. Szczególne podziękowania kieruję na ręce obecnych tu przedstawicieli instytucji, których dotacje złożyły się na zakup tego samochodu. Otrzymaliśmy je od: Związku OSP w Warszawie, z budżetu Gminy Trzciana, Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie za pośrednictwem Oddziału w Trzcianie i PZU - Inspektorat w Tarnowie. Dziękuję za przekazaną nam pomoc finansową i za ciągłe wspieranie służby strażaków ochotników, która w ostatnich czasach bywa coraz mniej doceniana, nawet próbuje się nią poniewierać. Dzisiejsze Gminne Obchody Dnia Strażaka i przekazania samochodu zgromadziły nas tutaj, co dowodzi, że są jeszcze ludzie, którzy pielęgnują w sercu  szeroko pojęty patriotyzm i miłość bliźniego. Jest mi bardzo miło, że możemy przyjmować dzisiaj tak znakomitych gości. Dzielę się z Wami wszystkimi moją osobistą radością nie tylko z tego, że mam nowy samochód , ale także z tego, że mamy remizę, sprzęt ratowniczy i przede wszystkim z tego, że mamy strażaków ochotników" - powiedział.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Strażakom dziękuje poseł Wiesław Woda. Przemawia Wojciech Kozak.
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Starosta Bocheński Jacek Pająk. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP Leszczyna.
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009. Gminne Obchody Dnia Strażaka 2009.
Wpisy do Kroniki OSP Rdzawa. Strażacka zabawa taneczna.

    Potem przemawiali zaproszeni goście: poseł Wiesław Woda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak i Starosta Bocheński Jacek Pająk. Gratulowali nowego samochodu, mówili o chęci dalszego wspierania ochotniczych straży pożarnych, składali życzenia z okazji Dnia Strażaka.
    Tegoroczną strażacką uroczystość zakończyła zabawa taneczna.

Strażacy OSP Rdzawa i ich nowe auto.
Strażacy OSP Rdzawa i ich nowe auto. Relacja wideo z uroczystości.

 wstecz.