DZIEŃ BABCI I DZIADKA W RDZAWIE

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie - 29.01.2009. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie - 29.01.2009.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie - 29.01.2009.

      Każdego roku w styczniu w szkole, w Rdzawie, spotykają się Babcie i Dziadkowie oraz społeczność wiejska na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym roku uroczystość odbyła się 29 stycznia.  Zaproszenie na nią przyjęli także  goście z UG w Trzcianie: Wójt Gminy Trzciana - pan Józef Nowak, Sekretarz Gminy pani Danuta Michniak - Dutkiewicz,
pracownice Działu Księgowości Oświatowej - pani Jadwiga Stańdo i pani Marta Zachariasz oraz Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa - organu prowadzącego szkołę, jak również pan Franciszek Zatorski - radny i Stefan Król - sołtys wsi Rdzawa.
    Dyrektor PSP w Rdzawie - pani Barbara Szumańska, po powitaniu gości, słowa serdecznych życzeń skierowała do babć i dziadków. Również gorące życzenia padły z ust księdza Marka Wachowicza, który był również obecny na tej uroczystości.
    Uczniowie zaprezentowali bogaty i wzruszający program artystyczny, skierowany do babć i dziadków, zachwycili swoim pięknym śpiewem. Dumne babcie i szczęśliwi dziadkowie nagradzali swoje wnuczęta gromkimi brawami.
    Znakomitą atrakcją tej uroczystości była prezentacja laureatów Gminnego Konkursu Dziecięcych Grup Kolędniczych, który niedawno odbył się w PSP w Rdzawie. Zaprezentowały się grupy kolędnicze z PSP w Rdzawie, Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie i Zespołu Szkół w Leszczynie.
    Pani dyrektor Barbara Szumańska w swoim wystąpieniu doceniła duży wkład pracy uczniów i ich opiekunów oraz organizatorów konkursu. Podkreśliła, że organizowanie tego typu imprez integruje szkoły, mobilizuje do działania oraz daje uczniom wiele satysfakcji.
    Na koniec uroczystości wszystkie dzieci odśpiewały tradycyjne "Sto lat", a jako upominek wręczyły swoje zdjęcia oprawione w piękne serduszka i złożyły najserdeczniejsze życzenia, po czym zaprosiły Szanownych Gości na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.

    Miłym elementem tego spotkania było także wręczenie przez Sołtysa Wsi Rdzawa - pana Stefana Króla podziękowań oraz kwiatów pani dyrektor Barbarze Szumańskiej oraz Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa - panu Jerzemu Dudkowi. Był to wyraz uznania i docenienia ich wielkiego wkładu dla funkcjonowania rdzawskiej szkoły.

RELACJA WIDEO

 wstecz.