UWAGA ! NADCHODZĄ MROZY !!

 Uwaga ! Nadchodzą mrozy !

     W związku z prognozowanym spadkiem temperatur zwiększa się ryzyko zamarznięcia osób. Policja apeluje o informacje mogące zapobiec takim sytuacjom kierowane do oficera dyżurnego policji jak również policjantów dzielnicowych. Informacje takie można również kierować do Ośrodków Pomocy Społecznej działających przy urzędach miast i gmin.
     Szczególnie narażone na zamarznięcie są osoby bezdomne, osoby zamieszkujące samotnie w posesjach, które nie zawsze mają wystarczającą ilość opału. Zdarza się, że osoby znajdujące się trudnej sytuacji finansowej, potrzebujące pomocy w postaci np. zakupu opału nie zgłaszają się do placówek pomocy społecznej.
    Policjanci sprawdzają miejsca przebywania bezdomnych oraz opuszczone budynki. Dzielnicowi, którzy pozostają w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi również odwiedzają osoby mieszkające samotnie.

   Na wychłodzenie organizmu szczególnie narażone są osoby nietrzeźwe. Trzeba nadto wspomnieć, że w tym czasie nasila się również zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla wydobywającym się z niesprawnych urządzeń, pieców czy wentylacji.

[wstecz]