Styczeń.

GMINA TRZCIANA - KALENDARIUM ROKU 2009

   

  • 6 stycznia 2009 roku, przy kilkunastostopniowym mrozie, na zmodernizowanym moście w Ujeździe, miała miejsce uroczystość jego poświęcenia i oficjalnego przekazania do użytku. Prace modernizacyjne rozpoczęto na początku lipca 2008 roku, a 15 grudnia 2008 roku dokonano odbioru technicznego obiektu i przywrócono ruch na tym odcinku drogi powiatowej 43175 w kierunku Kamionnej.
  • 6 stycznia 2009 roku, przed budynkiem Publicznego Gimnazjum w Trzcianie, miała miejsce uroczystość poświęcenie i przekazania dla Posterunku Policji w Trzcianie nowego radiowozu KIA Sorento. Aktu pobłogosławienia pojazdu dokonał Proboszcz Parafii w Trzcianie ks. Władysław Midura. Kluczyki z rąk Wójta Gminy Józefa Nowaka i Komendantów: Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Andrzeja Rokity i Powiatowego Komendanta Policji w Bochni mł. insp. Marek Rudnik odebrał kierownik Posterunku Policji w Trzcianie asp. Jacek Trzeciak. Łapanowa i Żegociny. Koszt zakupu - 160 tysięcy złotych, został pokryty ze środków budżetowych policji i UG w Trzcianie, która przekazała na ten cel 37 tys. zł.
  • 6 stycznia 2009 roku, w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Trzcianie, Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak i Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Śliwa zorganizowali noworoczno - opłatkowe spotkanie, podczas którego przedsiębiorcy, radni, sołtysi, dyrektorzy instytucji, pracownicy urzędu gminy i zaproszeni goście mieli okazję połamać się opłatkiem, złożyć sobie noworoczne życzenia, a także oglądnąć okolicznościowy program artystyczny i spotkać się przy świątecznym stole.
  •  

[wstecz]