REMONTY TRZCIAŃSKICH MOSTÓW

Most na drodze powiatowej w Trzcianie - Przysiółek Glinik.

Most na drodze powiatowej w Trzcianie - Przysiółek Glinik.
Most na drodze powiatowej w Trzcianie - Przysiółek Glinik. Most na drodze powiatowej w Trzcianie - koło kościoła.

    6 stycznia 2009 roku przekazano do użytku zmodernizowany, choć praktycznie całkiem nowy most w Ujeździe nad potokiem Rdzawka, w ciągu drogi powiatowej prowadzącej z Trzciany do Kamionnej. Inwestycja ta kosztowała powiat ponad 2 mln złotych.
     Ale mostów na terenie Gminy Trzciana jest znacznie więcej. Największy - nad Potokiem Saneckim w Trzcianie, został zniszczony przez powódź tysiąclecia w lipcu 1997 roku, a postawiony bardzo szybko solidny nowy jest darem narodu węgierskiego.
    Obecnie pilnych remontów wymagają kolejne trzy mosty: dwa w Trzcianie - w ciągu drogi powiatowej Łąkta Górna - Łapanów oraz most w Rdzawie, w ciągu drogi gminnej z Rdzawy Dolnej do Rybia (nad potokiem Pluskawka). Do remontu tego ostatniego przystąpiły już samorządowe władze Gminy Trzciana. Przetarg został już rozstrzygnięty i kosztem ponad 100 tys. zł most zostanie odremontowany. Zostaną ułożone nowe poprzecznice drewniane i podkłady, zamontowane poręcze, chodniki z drewna oraz odnowiona powłoka malarska na stalowej konstrukcji mostu i płożona powłoka bitumiczna Inwestycja ma być zrealizowana do końca czerwca br.

Most w Gliniku.

Fatalny stan mostu w poblizu kościoła.

Kiepski stan mostu w Gliniku. Fatalny stan mostu w pobliżu kościoła.

     Starostwo Powiatowe w Bochni poinformowało, że planuje przeprowadzić w tym roku kilka remontów obiektów mostowych na terenie powiatu, w tym dwóch mostów w Trzcianie, w ciągu drogi 2095K Łąkta Górna - Trzciana - Łapanów.
     - Most w Przysiółku Trzciany Glinik jest w tragicznym stanie, dlatego zostanie zamieniony na nowy przepust wraz z wykonaniem wyprostowania niebezpiecznego łuku i położeniem nowej nawierzchni z podbudową. Koszt przedsięwzięcia to około 800 tys. zł, z czego 600 tys. pochodzi od MSWiA. Około 30 tys. zł dołoży także Gmina Trzciana. Roboty utrudniające niestety nieco ruch drogowy rozpoczną się najprawdopodobniej w czerwcu i zostaną zakończone jeszcze w tym roku - poinformował Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak.
        Najprawdopodobniej także w tym roku i to niebawem ruszy remont mostu w pobliżu kościoła parafialnego w Trzcianie, w ciągu tej samej drogi powiatowej. Również ten obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym . Gmina ma zająć się jego rozebraniem, powiat remontem. Ten remont kosztować będzie Gminę Trzciana około 100 tys. zł.

wstecz