STRAŻACY APELUJĄ - NIE WYPALAJ TRAW !!!

KOMUNIKAT

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Bochni przypominają o zakazie wypalania traw i pozostałości roślinnych.

      W latach 2003-2008 utrzymywał się wysoki poziom pożarów na terenach wiejskich powiatu bocheńskiego, a w szczególności pożarów traw i pozostałości roślinnych na polach uprawnych. Szczegółowe dane przedstawia poniższe zestawienie: rok 2003 - 176 pożarów traw, 2004 - 34, 2005 - 107, 2006 - 39, 2007 - 171, 2008 - 77.

Skutkami wypalania traw są m.in.:
- liczne pożary lasów i zabudowań powodujące ofiary wśród ludzi oraz znaczne straty materialne,
- utrudnienia w komunikacji drogowej i kolejowej powodujące liczne kolizje i wypadki,
- degradacja gleby doprowadzająca do obniżenia plonów,
- niszczenie mikrofauny,
- zaburzenia naturalnej równowagi ekologicznej.

    Zgodnie z porozumieniem zawartym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Bochni, planowane są wspólne kontrole stanu utrzymania łąk, pastwisk i nieużytków w należytym stanie kultury agrarnej. W przypadku stwierdzenia wypalenia pozostałości roślinnych uruchamiana będzie procedura ograniczenia unijnych dopłat bezpośrednich do rolnictwa dla właściciela gruntów oraz stosowane sankcje karne.

WSPIERAMY PROGRAM WALKI Z WIOSENNYM ZAGROŻENIEM POŻAROWYM.

Nie wypalaj traw !!

wstecz