BEZPŁATNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE W TARNOWSKIM SZPITALU

  Badania profilaktyczne.

 Badania profilaktyczne.

     Ośrodek Programów Profilaktycznych prowadzony przez Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  (ul, Lwowska 178a) zwraca się z uprzejmą prośbą o informowanie mieszkańców Gminy o prowadzonych w tutejszym Szpitalu bezpłatnych badaniach profilaktycznych w zakresie:

BEZPŁATNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE W RAMACH PROGRAMU "WCZESNE WYKRYWANIE RAKA PIERSI"

    Adresatem są kobiety w 40-50 lat (u których ostatnie badanie mammograficzne było wykonane w 2007 r. lub wcześniej), zamieszkałe na terenie powiatów; tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego.

"WCZESNE WYKRYWANIE STANÓW PRZEDCZERNIAKOWYCH I CZERNIAKA SKÓRY"

    Program skierowany jest do osób powyżej 20 roku życia ze zmianami na skórze a nie będących w aktualnym leczeniu onkologicznym lub obserwacji Poradni Onkologicznej, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego.

     Dodatkowe informacje oraz rejestracja telefoniczna pod nr tel. 14 6315859 w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30- 14:00. Badania sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wykonywane będą do 30 listopada 2009 r. lub do wyczerpania limitu.

                                                                              
Serdecznie zapraszamy!

[wstecz]