ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Pasmo Kamionnej.

   

   Decyzja nr 1/2009 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzesko w sprawie zakazu wstępu na tereny leśne stanowiące własność Skarbu Państwa z dnia 30 kwietnia 2009 znak: N-021-16-2009.

§1

Działając w oparciu o rozdz. 5 art. 26 ustęp 3 pkt. 2 ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. nr 101 póz. 444) w związku z § 12 rozporządzenia MŚ z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, wprowadzam zakaz wstępu do lasu od dnia 1.05.2009r. aż do odwołania.

§2

Zakaz wstępu do lasu uzasadniam niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. wysokimi temperaturami, bardzo niską wilgotnością ściółki oraz III stopniem zagrożenia pożarowego.

§3

Zakaz wstępu do lasu obejmuje powierzchnię administrowaną przez Nadleśnictwo Brzesko i dotyczy zasięgów terytorialnych następujących miast i gmin:
- Bochnia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina.
- Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa,
- Wojnicz, Zakliczyn
- Gdów.
                                                                                                                                         Nadleśniczy
                                                                                                                               mgr inż. Zdzisław Kamiński

Odwołany z dniem 7 maja 2009 r.

 wstecz.