JÓZEF NOWAK - KANDYDATEM NA NAJLEPSZEGO WÓJTA MAŁOPOLSKI 2009

   Tak wygląda część kuponu zamieszczanego w "Gazecie Krakowskiej".

 Wójt Trzciany Józef Nowak.
Tak wygląda część kuponu zamieszczanego w "Gazecie Krakowskiej". Kandydat do tytułu Najlepszego Wójta Malopolski 2009 - Józef Nowak - Wójt Trzciany.

      Już po raz dziesiąty "Gazeta Krakowska" oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowały plebiscyt na najlepszego wójta małopolskiej gminy. W Małopolsce jest 182 gminy. Do dziś (8.10.2009) Czytelnicy zgłosili na najpopularniejszych wójtów 30 osób. Wśród zgłoszonych już kandydatów jest Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak,który sprawuje tę funkcję nieprzerwanie od początku reaktywowania Gminy Trzciana, czyli od 1995 roku.
    "Gazeta Krakowska", w której codziennie ukazują się kupony do głosowania informuje, że laureaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów, zostaną uhonorowani specjalnym tytułem i kapeluszem Wincentego Witosa, przedwojennego premiera i wójta podtarnowskich Wierzchosławic, który jest ideowym patronem tego konkursu.
      Pomysodawca plebiscytu - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk - zachęca na łamach gazety, by wziąć udział w głosowaniu i w ten sposób dokonać oceny bieżących dokonań wójta przez lokalną społeczność. - Sądzę, że mieszkańcy powinni szczególnie zwrócić uwagę na to, czy ich wójt potrafił sięgnąć po unijne fundusze i jak je wykorzystał dla poprawy życia lokalnej społeczności - informuje.
     Wójtów - kandydatów mogą zgłaszać Czytelnicy. Można to zrobić na kuponie, który jest drukowany w "Gazecie Krakowskiej". Można też dodatkowo przysłać uzasadnienie, czyli wyliczyć zasługi wójta w 2009 roku. Taki kupon ze zgłoszeniem będzie również zaliczony jako głos poparcia dla zgłoszonego wójta. Kupony do głosowania będą publikowane do soboty 17 października włącznie. Każdy z Państwa może poprzeć gospodarza swojej gminy tyloma głosami, ile kuponów zbierze. Można je przesyłać pod adresem redakcji podanym na kuponie (z dopiskiem "najlepszy wójt") lub przynieść do redakcji w Krakowie (al. Pokoju 3, I piętro). Dla Czytelników biorących udział w plebiscycie, którzy przyślą kupony z uzasadnieniem dla swojego wyboru, przewidziano nagrody - niespodzianki.
    Na kupony Redakcja czeka do 21 października do godz. 12. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na łamach "Krakowskiej" dzień po uroczystym wręczeniu Witosowych kapeluszy najlepszym wójtom. Czy wśród nich będzie Wójt Trzciany ? To zależy od liczby przesłanych przez Czytelników kuponów.

[wstecz]