BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIEBIORCÓW

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
wraz ze Starostwem Powiatowym w Bochni

ZAPRASZAJĄ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

na temat możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Spotkanie odbędzie się 14 września 2009 roku (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 31,32-700 Bochnia
Sala Konferencyjna, I piętro.

   Szkolenie skierowane jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W spotkaniu może uczestniczyć każda osoba, która chce uzyskać dotację na rozwój istniejącej już firmy lub która chce pozyskać informacje na temat możliwości ubiegania się
o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach programów pomocowych. Szkolenie dotyczyć będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach:

-    Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"
W największym stopniu szkolenie skierujemy do mikroprzedsiębiorców, gdyż końcem sierpnia zostanie ogłoszony w Małopolsce nabór na inwestycje właśnie w mikroprzedsiębiorstwach. W poprzednim konkursie z 348 wniosków złożonych przez mikroprzedsiębiorstwa 222 zostały wybrane do dofinansowania.

oraz

-    Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego"
Działanie 4.4 "Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym"
Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"
Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"
i Funduszu "Inwestycje Kapitałowe" - wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć

    Spotkanie prowadzić będą konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości odnośnie dotacji w ramach Działania 2.1 Schemat A oraz konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Funduszu "Inwestycje Kapitałowe".

    Podczas szkolenia przedsiębiorcy pozyskają informacje na temat tego jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane, z jakich programów, jakie koszty są kwalifikowane, ile wynosi wysokość wsparcia, jak wygląda ocena wniosków, kiedy i gdzie je składać. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

    Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:
http://www.mcp.malopolska.pl/Biezace_szkolenia/Szkolenie_dla_przedsiebiorcow__Bochnia_14_wrzesnia_2009,1020.html  
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości pod numerem telefonu: (012) 37 69 193.

    Zapisy na szkolenie przyjmuje też Starostwo Powiatowe w Bochni, tel. 0146153775 lub 0146153772.

                                                                                    
ZAPRASZAMY!!!


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców (parter).

www.mcp.malopolska.pl  
www.marr.pl 

 Baner.

wstecz