CZY W TRZCIANIE BĘDĄ SZKOŁY ŚREDNIE ?
Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie (gimnazjum). Dyrektor A. Kącki pokazuje ulotkę informacyjną SCE.
Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie (gimnazjum). Dyrektor A. Kącki pokazuje ulotkę informacyjną SCE.

    Czy w Trzcianie będą szkoły średnie ? W tej chwili jeszcze nie wiadomo, ale taka szansa się pojawiła. Oto w lutym 2009 roku Siedleckie Centrum Edukacyjne wystąpiło z inicjatywą uruchomienie w Trzcianie od roku szkolnego 2009/2010 Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na bazie Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
   Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie pan Andrzej Kącki w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę (Wójtem Gminy) wyraził zgodę na udostępnienie budynku szkoły na te właśnie cele. Wkrótce rozpoczęły się działania przygotowawcze. Dyrektor Kącki zaczął kompletować kadrę pedagogiczną, zaś Siedleckie Centrum Edukacyjne rozpoczęło załatwianie formalności prawnych, w tym związanych z zarejestrowaniem nowej placówki w Małopolskim Kuratorium Oświaty. Lipcowa kontrola z Kuratorium potwierdziła możliwość realizacji w tej szkole podstawy programowej liceum. To dało początek działań związanych z rekrutacją słuchaczy. W sierpniu przyjechał dyrektor siedleckiej instytucji, przywiózł foldery i plakaty, które niebawem pojawiły się na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Trzciana, a także gmin okolicznych.

 Plakaty informacyjne o nowej szkole.  Plakaty informacyjne o nowej szkole.
Plakaty informacyjne o nowej szkole.

    - O ile będą chętni szkoła będzie miała dwa profile: Liceum Ogólnokształcące po gimnazjum i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące po Zasadniczej Szkole Zawodowej. Zajęcia będą odbywać się w trybie zaocznym, tj. w weekendy (piątki, soboty, niedziele). Obie szkoły są płatne. Czesne wynosi 120 - 150 zł miesięcznie, w zależności od liczebności grupy. Dla małżeństw przewidziano 50% zniżki. Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Dla swoich uczniów SCE obiecuje gratisowe książki do nauki. Wszystkie egzaminy łącznie z maturą odbywać się będą na miejscu. Pierwsza rekrutacja w nowej szkole odbywać się będzie do końca września br. Grupa może liczyć 17 - 20 osób. Jeśli pierwsza rekrutacja się nie powiedzie, drugą przeprowadzimy w styczniu 2010 roku. Zajęcia rozpoczynają się 1 października br. Aby zapisać się do tej szkoły trzeba zgłosić się do sekretariatu Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie, napisać podanie, przedłożyć świadectwo ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej, uiścić wpisowe (100 zł). Szczegółowe informacje w naszym sekretariacie  (budynek gimnazjum, tel. 14 613 6011). Serdecznie zapraszamy - mówi pan Andrzej Kącki.
    Pojawiła się więc szansa na zdobycie matury w Trzcianie. Czy zostanie wykorzystana przez młodzież - pokaże czas.

Serwis internetowy SCE.

   Siedleckie Centrum Edukacyjne z powodzeniem od wielu lat prowadzi placówki oświatowe. Specjalizuje się w organizowaniu szkół ogólnokształcących dla dorosłych o charakterze zaocznym. Ostatnio rozszerzyło ofertę o technika, licea profilowane, szkoły policealne oraz szkoły zawodowe. Pod ich opieką znajduje się prawie 200 szkół, ulokowanych w ponad 100 miejscowościach, w których kształci się ponad 5000 słuchaczy. Swoją działalnością obejmuje teren całego kraju.
    Ideą prowadzonych przez SCE placówek jest umożliwienie osobom dorosłym zdobycia średniego wykształcenia bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania, przy jednoczesnym, jak najmniejszym nakładzie finansowym ze strony słuchaczy.
    Wszystkie prowadzone przez SCE placówki posiadają uprawnienia szkół publicznych i nadzorowane są przez Kuratorium Oświaty. Absolwenci otrzymują państwowe świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

wstecz