ROZPOCZĘŁO SIĘ WODOCIĄGOWANIE GMIINY TRZCIANA
Droga dojazdowa do budowanego ujęcia wody. Prace przy budowie ujęcia wody postępują szybko.
Droga dojazdowa do budowanego ujęcia wody. Prace przy budowie ujęcia wody postępują szybko.

    Wodociągowanie i kanalizacja wiosek Gminy Trzciana - to dwa najpilniejsze zadania inwestycyjne lokalnego samorządu. Najważniejsze, ale bardzo kosztowne i trudne w realizacji ze względu na ukształtowanie tereniu i utrudnienia stwarzane przez część mieszkańców (protesty w sprawie budowy oczyszczalni ścieków).
    Wójt i Rada Gminy ambitnie dążą jednak do zrealizowania tych zadań, zabiegając równocześnie o pozyskanie środków zewnętrznych. Jeśli to się uda, zadania zostaną zrealizowane w ciągu 2 - 3 lat, jeśli nie - czas realizacji będzie znacznie dłuższy, a i samorząd będzie musiał zadłużyć się w znaczący sposób.
    W połowie czerwca 2009 roku rozpoczęły się pierwsze prace terenowe przy budowie wodociągu. W pierwszym etapie zbudowane zostanie ujęcia wody, sieci wodociągowej i zbiornika ze stacją uzdatniania wody w Kamionnej.
Ujęcie wody zlokalizowano na potoku w przysiółku Kamionnej - Rzyki, a zbiornik główny na Działach. Prace, mimo trudnych warunków terenowych ,przebiegają zgodnie z harmonogramem, a to dzięki sprawnej organizacji pracy pod kierunkiem Pana Jerzego Kłosińskiego z firmy "DROGOP - 2" z Mniszowa koło Nowego Brzeska, dobrej współpracy z mieszkańcami Kamionnej i sprzyjającej pogodzie.

Budowa drogi dojazdowej. Budowa drogi dojazdowej.
Budowa drogi od Starego Gościńca na Działy - do głównego zbiornika.
Specjalistyczny sprzęt do odwiertów horyzontalnych Specjalistyczny sprzęt do odwiertów horyzontalnych
Specjalistyczny sprzęt do odwiertów horyzontalnych nie poradził sobie z twardym, kamienistym podłożem.

Termin zakończenia tego etapu prac przewidziany jest na 30 czerwca 2010 roku.

wstecz